Undervisningsværktøjer til idrætsforeninger; Rekruttering af nydanske medlemmer

juli 2011
Hvordan tiltrækker vi flere nydanske medlemmer til foreningen?

Få redskaber til at finde ud af hvem I vil rekruttere, hvordan I gør, og hvem der gør hvad. Der er også sjove øvelser, hvor I for eksempel kan konkurrere om hvem, der sælger foreningen bedst og kan få flest overtalt til at melde sig ind.

Undervisningsværktøjerne er målrettet idrætsforeninger, der ønsker at styrke integrationsindsatsen og spænder over syv forskellige relevante temaer. De er tænkt som how-to guides, der byder på konkrete redskaber, sjove øvelser, cases fra den virkelige verden og løbende henvisninger til hjemmesider. Temaerne går blandt andet på, hvordan man kan rekruttere flere nydanske medlemmer, give dem en god velkomst, håndtere konflikter og gøre idrætsforeningen til et sted med plads til forskellighed.

Undervisningsværktøjerne består hver især af en pakke, der indeholder:

  • En PowerPoint om emnet
  • Øvelser
  • En kort vejledning
  • En PowerPoint, hvor man som idrætsforening kan skrive egne eksempler ind