Foreninger

 

Metodekatslog - Lokalsamfundet Bygger Bro

 
Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors

Tiltrækning og motivation af etniske minoritetsfædre

 
Brainstorm om erfaringsbaseret viden om rekruttering af etniske minoritetsfædre fra temadag om fædreindsatser i Danmark afholdt d. 29. oktober 2014

Forankring af fædreindsatser

 
Fælles brainstorm på erfaringer med forankring af fædrindsatser lokalt

Inklusion og medborgerskab gennem samarbejde mellem kommunen og etniske minoritetsforeninger

 
Roskilde Kommune har med udgangspunkt i en integrationspolitisk målsætning om styrket medborgerskab ønsket at styrke foreningsdannelsen blandt etniske minoritetsgrupper. Strategien har været at fremme foreningsdannelse som et middel til at øge den enkeltes oplevelse af ligeværdighed, lige muligheder og medborgerskab, og modvirke oplevelsen af ulighed og diskrimination.
Roskilde Kommune

Kvindeafdeling i lokal idrætsforening

 
Viby Syd Idrætsforening har oprettet en særskilt kvindeafdeling i boligområdet Viby Syd. De kønsadskilte hold, den centrale placering i boligområdet og et billigt kontingent har fået mange foreningsuvante kvinder til at deltage aktivt foreningens aktiviteter.
Viby Syd Idrætsforening

”Udret mere – bliv ikke kun flere” – en guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv

 
Metodekataloget er lavet til jer – foreninger - der ønsker inspiration og konkrete redskaber til at berige jeres forening med flere kompetencer og nye muligheder gennem en større mangfoldighed af frivillige.

”Styrk jeres indsats gennem samarbejde” - en guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

 
Samarbejde med foreningslivet kan styrke nogle af de kompetencer og indsatser, I som kommune gerne vil være skarpere på, og som I ikke kan gennemføre alene.

Undervisningsværktøjer til idrætsforeninger; Plads til forskellighed

 
Hvordan åbner vi vores forening for nydanskere?

Undervisningsværktøjer til idrætsforeninger; Kultur i øjenhøjde

 
Hvordan får vi skabt en mangfoldig forening med plads til alle?

Undervisningsværktøjer til idrætsforeninger; Håndtér konflikter

 
Hvordan tackler vi konflikter i foreningen?

Undervisningsværktøjer til idrætsforeninger; Få forældrene på banen

 
Hvordan får vi opbakning fra nydanske forældre?

Undervisningsværktøjer til idrætsforeninger; Virkelig velkommen

 
Hvordan sørger vi for, at nydanske medlemmer får en god start i foreningen, og hvad er en god velkomst egentlig?

Undervisningsværktøjer til idrætsforeninger; Rekruttering af nydanske medlemmer

 
Hvordan tiltrækker vi flere nydanske medlemmer til foreningen?

Erfaringshåndbog vedr. rekruttering og fastholdelse af piger med etnisk minoritetsbaggrund

 
Håndbogen indeholder en række konkrete forslag til, hvad man som forening kan gøre, hvis man ønsker at gøre en særlig indsats for at rekruttere og fastholde piger med etnisk minoritetsbaggrund.
Politik, inklusion og mangfoldighed - Københavns Kommune

Erfaringshåndbog vedr. rekruttering og fastholdelse af piger med etnisk minoritetsbaggrund

 
Håndbogen indeholder en række konkrete forslag til, hvad man som forening kan gøre, hvis man ønsker at gøre en særlig indsats for at rekruttere og fastholde piger med etnisk minoritetsbaggrund.
Politik, inklusion og mangfoldighed - Københavns Kommune

Erfaringshåndbog vedr. Forældreinddragelse

 
Håndbogen indeholder en række konkrete forslag til, hvad man som forening kan gøre, hvis man ønsker at gøre en særlig indsats for at inddrage eller engagere forældre med etnisk minoritetsbaggrund i foreningens aktiviteter.
Politik, inklusion og mangfoldighed - Københavns Kommune

Turen går til mentorland - guidebog for mentorer og for dem, der får en mentor

 
En guidebog er noget, man kikker i, før man rejser ud. Eller griber fat i undervejs på rejsen, når man har brug for viden og for ny inspiration. Det er sådan, vi har skrevet denne guide for mentorer og for dem, der får en mentor.
Mentorland

Frivillige hænder – nu i flere farver

 
Pixibog om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund
De Frivilliges Hus Aalborg

Fra Sport til Job Midtvejsopsamling

 
Materialet er en kort erfaringsopsamling midtvejs i projekt Fra Sport til job.
Cabi - bedre arbejde til flere

MuKuFo.dk

 
En hjemmeside, hvor der forefindes skabeloner og standard dokumenter som foreninger og frivillige kan anvende til at oversætte f.eks. kampsedler og forældremøder til engelsk, arabisk, somalisk, pakistansk (urdu) og tyrkisk.