Foreninger

 

Frivilligt engagement styrker integrationen

 
Undersøgelse af sammenhængen mellem frivilligt arbejde og integration
Oxford Research

DGI Foreningsledelse

 
Viden, inspiration og værktøjer til dig og din forening.
DGI

Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012

 
Denne rapport er en undersøgelse af udviklingen i danskernes frivillige arbejde fra 2004-2012. Undersøgelsen er en opfølgning på en befolkningsundersøgelse fra 2004, som var den første omfattende dokumentation af danskernes frivillige engagement.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Invisteringer i etniske minoritetsforeninger

 
En landsdækkende undersøgelse af de etniske minoritetsforeninger og deres ansøgning om økonomisk støtte fra både kommuner, stat og fonde. Undersøgelsen sætter fokus på den aktuelle status på området, udfordringer og perspektiver.
Frivilligrådet

Bladet Frivillig om etniske minoritetsforeninger

 
Frivillig bladets temanummer om etniske minoritetsforeninger
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse – En undersøgelse af fire kommuner

 
Hovedsigtet med rapporten er en analyse af børns idrætsdeltagelsen i fire kommuner: Rudersdal, Albertslund, København og Fredericia.
Idrættens analyseinstitut

Foreninger og integration – undersøgelse af foreningers vilkår for integrationsarbejde i Københavns Kommune

 
Undersøgelsen er udarbejdet for at belyse de organisatoriske aspekter af integrationen af etniske minoriteter, dvs. strukturelle og kulturelle faktorer ved en forening, der kan være hæmmende eller fremmende for integrationen.
Center for Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for idræt og biomekanik, Syddansk universitet

Mange flere - om etniske minoriteter

 
Hvordan styrker vi foreningslivet og integrationen i Danmark? Hvordan sikrer vi et mangfoldigt foreningsliv med plads til alle, og med plads til alle foreninger?
De Frivilliges Hus

Børns idrætsdeltagelse i Københavns kommune

 
Undersøgelsen belyser børns idrætsdeltagelse i Købehavns kommune.
Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for idræt og biomekanik, Syddansk Universitet