Foreninger

Filtrer
 

”Styrk jeres indsats gennem samarbejde” - en guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

 
Samarbejde med foreningslivet kan styrke nogle af de kompetencer og indsatser, I som kommune gerne vil være skarpere på, og som I ikke kan gennemføre alene.

”Udret mere – bliv ikke kun flere” – en guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv

 
Metodekataloget er lavet til jer – foreninger - der ønsker inspiration og konkrete redskaber til at berige jeres forening med flere kompetencer og nye muligheder gennem en større mangfoldighed af frivillige.

Afslutningsevaluering af: Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse del 2.

 
Projektet ”Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse del 2” havde til formål at styrke etniske minoriteters aktive deltagelse i frivilligt, socialt arbejde og foreningslivet i Danmark.
CFSA - Center for frivilligt socialt arbejde

Bladet Frivillig om etniske minoritetsforeninger

 
Frivillig bladets temanummer om etniske minoritetsforeninger
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Børns idrætsdeltagelse i Københavns kommune

 
Undersøgelsen belyser børns idrætsdeltagelse i Købehavns kommune.
Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for idræt og biomekanik, Syddansk Universitet

DGI Foreningsledelse

 
Viden, inspiration og værktøjer til dig og din forening.
DGI

DUF Fokus – Nydanskere i foreningslivet

 
Nydanske unge lærer dansk, demokrati og samfundsengagement, når de er foreningsaktive. Men mange foreninger har svært ved at få Ali, Aisha og Ahmet med i fællesskabet. Magasinet DUF Fokus stiller skarpt på nydanskere i foreningslivet.
DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd

Erfaringshåndbog vedr. Forældreinddragelse

 
Håndbogen indeholder en række konkrete forslag til, hvad man som forening kan gøre, hvis man ønsker at gøre en særlig indsats for at inddrage eller engagere forældre med etnisk minoritetsbaggrund i foreningens aktiviteter.
Politik, inklusion og mangfoldighed - Københavns Kommune

Erfaringshåndbog vedr. rekruttering og fastholdelse af piger med etnisk minoritetsbaggrund

 
Håndbogen indeholder en række konkrete forslag til, hvad man som forening kan gøre, hvis man ønsker at gøre en særlig indsats for at rekruttere og fastholde piger med etnisk minoritetsbaggrund.
Politik, inklusion og mangfoldighed - Københavns Kommune

Erfaringshåndbog vedr. rekruttering og fastholdelse af piger med etnisk minoritetsbaggrund

 
Håndbogen indeholder en række konkrete forslag til, hvad man som forening kan gøre, hvis man ønsker at gøre en særlig indsats for at rekruttere og fastholde piger med etnisk minoritetsbaggrund.
Politik, inklusion og mangfoldighed - Københavns Kommune

Evaluering af FAKTI - Foreningen Af Kvinder Til fremme af Integration

 
Denne rapport præsenterer en evaluering af FAKTI foretaget i perioden april 2009 - august 2009. Evalueringen bygger på interview med en lang række aktører, bl.a. FAKTIs fastansatte, timelønnede undervisere og tolke, frivillige, medlemmer og daglige brugere af FAKTI, samarbejdspartnere, netværk og henvisende instanser.
Als Research

Farverige Foreninger

 
Dette er et inspirationskatalog med konkrete idéer til, hvordan flere nydanske børn, unge og voksne motiveres til at blive aktive i foreninger.
DGI - Dansk Gymnastik og Idrætsforening

Forankring af fædreindsatser

 
Fælles brainstorm på erfaringer med forankring af fædrindsatser lokalt

Foreninger og integration – undersøgelse af foreningers vilkår for integrationsarbejde i Københavns Kommune

 
Undersøgelsen er udarbejdet for at belyse de organisatoriske aspekter af integrationen af etniske minoriteter, dvs. strukturelle og kulturelle faktorer ved en forening, der kan være hæmmende eller fremmende for integrationen.
Center for Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for idræt og biomekanik, Syddansk universitet

Fra Sport til Job Midtvejsopsamling

 
Materialet er en kort erfaringsopsamling midtvejs i projekt Fra Sport til job.
Cabi - bedre arbejde til flere

Frivillige hænder – nu i flere farver

 
Pixibog om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund
De Frivilliges Hus Aalborg

Frivilligt engagement styrker integrationen

 
Undersøgelse af sammenhængen mellem frivilligt arbejde og integration
Oxford Research

Inklusion og medborgerskab gennem samarbejde mellem kommunen og etniske minoritetsforeninger

 
Roskilde Kommune har med udgangspunkt i en integrationspolitisk målsætning om styrket medborgerskab ønsket at styrke foreningsdannelsen blandt etniske minoritetsgrupper. Strategien har været at fremme foreningsdannelse som et middel til at øge den enkeltes oplevelse af ligeværdighed, lige muligheder og medborgerskab, og modvirke oplevelsen af ulighed og diskrimination.
Roskilde Kommune

Integration på greenen

 
Artiklen omhandler et projekt mellem Odense Golfklub og Get2sport, der arbejder på at styrke børn og unge i udsatte boligområder gennem sport. Det handler om at give de unge muligheden for at opbygge et andet netværk, end det de har i forvejen.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Invisteringer i etniske minoritetsforeninger

 
En landsdækkende undersøgelse af de etniske minoritetsforeninger og deres ansøgning om økonomisk støtte fra både kommuner, stat og fonde. Undersøgelsen sætter fokus på den aktuelle status på området, udfordringer og perspektiver.
Frivilligrådet