Frivillig integrationsindsats

Filtrer
 

Kommunernes samarbejde med civile aktører

 
Kommunerne har stigende fokus på samarbejde med civile aktører om opgaver, emner og problemstillinger, der ikke alene vedrører en tilskudsrelation. En stor del af de konkrete samarbejder går på tværs af forvaltningsområder, og størstedelen involverer flere samarbejdspartnere. Det viser denne undersøgelse bl.a.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Integration - hvilken rolle spiller civilsamfundet?

 
Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådets 12 lokale historier til inspiration.
REM

DFUNKs ung-til-ung-indsats

 
”… jeg har en vej, jeg snakker med mennesker”: En undersøgelse af Ung-til-ung-indsatsen i Dansk Flygtningehjælps Ungdom og dens værdi for de nye unge danskere.
DFUNK og Anna Frohn Pedersen, MA i Visuel Antropologi

Kompetenceafklaring i forbindelse med deltagelse i frivilligt arbejde

 
Et redskab til synliggørelse og dokumentation af flygtninge og indvandreres kompetencer gennem deltagelse i frivilligt arbejde. Med skemaet kan flygtninge og indvandrere dokumentere viden, kompetencer og færdigheder, som er lært og brugt i forbindelse med frivilligt arbejde.
De Frivilliges Hus

Evaluering af Røde Kors' frivillige integrationsarbejde 2014-2015

 
Oxford Research har i løbet af 2014 og 2015 gennemført en evaluering af Røde Kors' integrationsarbejde i samarbejde med Røde Kors. Formålet har været at evaluere hvilken virkning det frivillige integrationsarbejde har for de flygtninge og indvandrere, der er en del af integrationsaktiviteterne.
Røde Kors

Netværksfamilier for flygtninge

 
Inspirationshæfte for frivillige der gerne vil eller er godt i gang med at være netværksfamilie/netværksmenneske for flygtninge.
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Evaluering af Røde Kors' midlertidige forældremyndighedsindehavere

 
Siden 2011 har frivillige fra Røde Kors fungeret som midlertidige forældremyndighedsindehavere for uledsagede børn, der er flygtet til Danmark.Denne rapport samler erfaringerne fra arbejdet gennem de sidste tre år.
Røde Kors

Lektiehjælp og samtaletræning til voksne udlændinge

 
Dette inspirationshæfte er til frivillige der gerne vil eller er i gang med at hjælpe flygtninge og indvandrere med at tilegne sig dansk sprog og læringskultur. Hjælpen foregår typisk i en frivilliggruppe, på en sprogskole, på et bibliotek, men kan også foregå hjemme hos hinanden.
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Fellesskap og forskjellighet

 
Fellesskap og forskjellighet. Integrasjon og nettverksbygging i flerkulturelle lokalsamfunn.
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Slutevaluering af puljen ”forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde”.

 
Evaluering viser en positiv udvikling inden for seks organisationer på det frivillige integrationsområde
Oxford Research A/S

Lektiehjælp til børn - du kan gøre en forskel

 
Om de særlige udfordringer børn med to sprog kan have med lektierne og hvordan man som frivillig yder den bedste og mest ligeværdige hjælp
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Evaluering af initiativ 6 under "Mangfoldigt Foreningsdanmark"

 
Evalueringen omhandler mulighederne for at styrke samarbejdet om den lokale integrationsindsats med udgangspunkt i kommunernes rolle.

Evaluering af initiativ 3 under "mangfoldigt Foreningsdanmark" - Forsøg med frivilligt arbejde i arbejdstiden

 
Evalueringen omhandler forenings- og forretningslivets muligheder for aktivt at bidrage til integrationen af nydanskere.

Spørgeskema til foreninger i forbindelse med Speed-dating

 
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Midtvejsevaluering af puljen "Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde"

 
Udgivet af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, forfatter: Oxford Research

Slutevaluering af Røde Kors' integrationsarbejde 2009-2012

 
Oxford Research har i efteråret 2012 gennemført en evaluering af Røde Kors' frivillige integrationsindsats. Evalueringen er en slutevaluering af en bevilling fra Social- og Integrationsministeriet 2009-2012, gennemført i samarbejde med Røde Kors med henblik på at afdække betydningen af Røde Kors' frivillige integrationsindsats.
Røde Kors

Investeringer i etniske minoritetsforeninger

 
En landsdækkende undersøgelse af etniske minoritetsforeninger og deres ansøgning om økonomisk støtte.
Frivilligrådet

Familiementorprojekt

 
Rapporten omhandler Familiementorprojektet i Frivilligcenter Aarhus, der i 2009-11 matchede flygtninge-indvandrerfamilier med etnisk danske familier mhp at bygge bro til forenings- og fritidslivet - særligt for kvinderne i projektet. Det lykkedes og rapporten beskriver fakta, metoder og tilgange samt de gode historier, som deltagerne selv fortæller.
Frivilligcenter Aarhus

Fundraising-værktøjskasse

 
Værktøjskasse, hvor frivillige kan få gode råd om fundraising
Integrationsnet - En del af Dansk Flygtningehjælp
Næste 1 | 2 | 3