DFUNKs ung-til-ung-indsats

Udgivet af: DFUNK og Anna Frohn Pedersen, MA i Visuel Antropologi maj 2016
”… jeg har en vej, jeg snakker med mennesker”: En undersøgelse af Ung-til-ung-indsatsen i Dansk Flygtningehjælps Ungdom og dens værdi for de nye unge danskere.

DFUNK – Dansk Flygtningehjælps Ungdom – har siden 2009 arbejdet med at skabe lokale ung-til-ung-grupper, hvor unge flygtninge kan møde andre unge og deltage i forskellige fritidsaktiviteter, herunder udflugter, spil, idræt, madlavning og meget mere. Med støtte fra Trygfonden har DFUNK inden for de seneste to år kunnet etablere en række nye tiltag i Midtjylland, der betyder, at mere end 450 unge flygtninge i syv midtjyske kommuner i dag deltager i DFUNKs ung-til-ung-aktiviteter.

Undersøgelsen af indsatsen viser, at ung-til-ung-grupperne i de midtjyske byer åbner op for, at unge flygtninge kan få et bedre selvværd og en fornyet motivation, samt oplevelser, kompetencer og netværk, hvormed de kan skabe sig en bedre tilværelse i Danmark. De unge oplever, at der i grupperne er et trygt miljø med plads til at lave fejl, og at nogle af deltagerne ser gruppen som deres nye ’familie’. Grupperne giver de unge nye danskere mulighed for at indgå i ligeværdige relationer hvor de føler sig som mere end blot ’flygtning’.

Den forskel som de midtjyske ung-til-ung-grupper allerede gør for de unge med flygtningebaggrund indikerer, at der også i de mellemstore byer er et potentiale for at kunne skabe flere og mere forskelligartede tilbud til unge flygtninge.

Kontakt

DFUNK og Anna Frohn Pedersen, MA i Visuel Antropologi
Lars Feldvoss, DFUNK