Frivillig integrationsindsats

 

DFUNKs ung-til-ung-indsats

 
”… jeg har en vej, jeg snakker med mennesker”: En undersøgelse af Ung-til-ung-indsatsen i Dansk Flygtningehjælps Ungdom og dens værdi for de nye unge danskere.
DFUNK og Anna Frohn Pedersen, MA i Visuel Antropologi

Slutevaluering af Røde Kors' integrationsarbejde 2009-2012

 
Oxford Research har i efteråret 2012 gennemført en evaluering af Røde Kors' frivillige integrationsindsats. Evalueringen er en slutevaluering af en bevilling fra Social- og Integrationsministeriet 2009-2012, gennemført i samarbejde med Røde Kors med henblik på at afdække betydningen af Røde Kors' frivillige integrationsindsats.
Røde Kors

Familiementorprojekt

 
Rapporten omhandler Familiementorprojektet i Frivilligcenter Aarhus, der i 2009-11 matchede flygtninge-indvandrerfamilier med etnisk danske familier mhp at bygge bro til forenings- og fritidslivet - særligt for kvinderne i projektet. Det lykkedes og rapporten beskriver fakta, metoder og tilgange samt de gode historier, som deltagerne selv fortæller.
Frivilligcenter Aarhus

Undervisningsværktøjer til frivillige, sociale foreninger; Hold fast på styrken

 
Hvordan fastholder vi nydanske frivillige i foreningen?

Erfaringshåndbog – Rekruttering af frivillige

 
Erfaringshåndbogen indeholder konkrete metoder til, hvordan man kan rekruttere frivillige til foreningsarbejde samt andre projekter.
Politik, inklusion og mangfoldighed - Københavns Kommune

Nyhedsbrevet Differens, venskabsfamilie

 
Venskabsprojekt mellem nydanske og gammeldanske familier fremmer integration og gensidig forståelse. Virksomheders medarbejdere melder sig på stribe.
Foreningen Nydansker

Vi har en drøm!

 
Hæftet samler de erfaringer Dansk Flygtningehjælp har gjort i forbindelse med oprettelsen af 12 drengeklubber over hele Danmark.
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Evaluering af Korps af rollemodeller

 
Rapporten indeholder en evaluering af Integrationsministeriets satspulje ”Korps af rollemodeller”, hvor formålet har været at oprette lokale rollemodeller.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Fælles fokus – Fælles indsats

 
Udgivelsen giver en række eksempler på inddragelse af frivillige og foreninger som centrale aktører i integrationsindsatsen.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

En aktiv hverdag

 
Folderen beskriver de problemstillinger, ældre med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark står overfor og formidler ideer til, hvordan frivillige kan støtte denne gruppe.
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp