Evaluering af initiativ 1 under "Mangfoldigt Foreningsdanmark" - Forsøg med fastholdelse og rekruttering af en mangfoldig sammensat frivilligskare i idræts- og foreningslivet

maj 2013
Evalueringen omhandler foreningslivets muligheder for aktivt at bidrage til integrationen af nydanskere.

Slutevalueringen omhandler initiativ 1 under strategien "Mangfoldigt Foreningsdanmark": Forsøg med rekruttering og fastholdelse af en mangfoldigt sammensat frivilligskare i idræts- og foreningslivet.

Initiativet har til formål at få nydanskere til at deltage i foreningslivet som frivillige og bygger herved videre på tidligere initiativer. Initiativet består af fem organisationers udvikling af metoder til rekruttering og fastholdelse af frivillige i idræts- og foreningslivet. De fem organisationer er: Røde Kors (RK), Danmarks Idrætsforbund (DIF), Danmarks Ungdoms Fællesråd (DUF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Dansk Flygtningehjælp (DFH).

Rapporten er opbygget således, at der først præsenteres et tværgående billede af puljens udmøntning i de fem organisationers projekter samt erfaringer, resultater og læringspunkter. Herefter præsenteres erfaringer og resultater fra de fem organisationers projekter særskilt.