Evaluering af initiativ 3 under "mangfoldigt Foreningsdanmark" - Forsøg med frivilligt arbejde i arbejdstiden

maj 2013
Evalueringen omhandler forenings- og forretningslivets muligheder for aktivt at bidrage til integrationen af nydanskere.

Slutevalueringen omhandler initiativ 3 under strategien "Mangfoldigt Foreningsdanmark": "Forsøg med frivilligt arbejde i arbejdstiden".

Initiativet består af tre aktørers udvikling og afprøv-ning af metoder til, hvordan man bedst kan koble frivillige foreninger og virksomheder, og hvordan dette kan bidrage til foreningernes lokale integrationsarbejde, herunder en bredere berøringsflade mellem erhvervslivet og danskere med anden etnisk baggrund end dansk. De tre aktører er Integration og Fritid i Københavns Kommune, Ungdommens Røde Kors og Center for Socialøkonomi.

Rapporten er opbygget således, at der først præsenteres et tværgående billede af puljens udmøntning og erfaringerne med de valgte metoder. Herefter præsenteres erfaringer og resultater fra de tre delprojekter særskilt.