Evaluering af Røde Kors' frivillige integrationsarbejde 2014-2015

Udgivet af: Røde Kors januar 2016
Oxford Research har i løbet af 2014 og 2015 gennemført en evaluering af Røde Kors' integrationsarbejde i samarbejde med Røde Kors. Formålet har været at evaluere hvilken virkning det frivillige integrationsarbejde har for de flygtninge og indvandrere, der er en del af integrationsaktiviteterne.

Evalueringen er baseret på: Spørgeskemaundersøgelse omkring sprogtræning og kvalitative casestudier i 12 Røde Kors afdelinger (enkeltinterviews med brugere, fokusgruppeinterviews med frivillige og enkeltinterviews med samarbejdspartnere) - 57 interviews i alt. Derudover er der blevet afholdt fortolkningsworkshops for de frivillige og inddraget data fra årlige statusrapporter.  

Evalueringen indeholder bl.a. følgende hovedresultater

  • Aktiviteterne er med til at styrke flygtningenes trivsel og give dem større selvtillid. Derudover viser den, at flygtningene igennem det frivillige integrationsarbejde forbedrer danskkundskaberne, tilknytningen til arbejdsmarkedet og uddannelse, men også giver dem et øget socialt netværk. 
  • Det største udbytte skabes i de relationer, hvor både frivillige og flygtninge præger de enkelte relationer og aktiviteter.
  • Der er sket en udvikling i Røde Kors’ frivillige integrationsarbejde de seneste år.
    Dels på grund af væksten, men også fordi lokalafdelinger i højere grad end tidligere samarbejder med mange lokale aktører. Fx kommune, andre organisationer og virksomheder.