Evaluering af Røde Kors' midlertidige forældremyndighedsindehavere

Udgivet af: Røde Kors november 2014
Siden 2011 har frivillige fra Røde Kors fungeret som midlertidige forældremyndighedsindehavere for uledsagede børn, der er flygtet til Danmark.Denne rapport samler erfaringerne fra arbejdet gennem de sidste tre år.

Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt de frivillige forældremyndighedsindehavere og en række kvalitative interviews med frivillige, samarbejdspartnere og uledsagede børn.

Som frivillig forældremyndighedsindehaver har man ansvaret for at varetage et uledsaget barns tarv og rettigheder indtil barnet bliver myndigt ved det 18. år, men i mange tilfælde bevares relationen mellem frivillig og barn, selvom det formelle ansvar som forældremyndighedsindehaver ophører. De frivillige spiller typisk en helt central rolle for børnene. De er personlige, stabile voksenrelationer, der bl.a. bidrager til at skabe tryghed, hjælper barnet til at forstå sine rettigheder, øger viden og forståelse for dansk kultur og samfund og øger danske sprogkundskaber.

Samtidig viser rapporten, at rollen som frivillig forældremyndighedsindehaver er kompleks. Det gælder både i forhold til samarbejdet med andre aktører omkring barnet, men også i forhold til, som frivillig, at sætte grænser overfor barnet og graden af personlig involvering i barnets liv. Således understreges et væsentligt behov for kompetenceudvikling og vejledning til de frivillige – både hvad angår viden om lovgivning, sagsgange og systemer, men også hvad angår de udfordringer, der er når man bliver personligt og følelsesmæssigt involveret og skal sætte grænser.

Evalueringen henvender sig til organisationer, kommuner og frivillige, der har interesse i målgruppen af uledsagede børn og unge.

Kontakt

Røde Kors