Få nydanske forældre på banen - en guide til frivillige foreninger og organisationer

maj 2011
Hvordan kan frivillige foreninger og organisationer styrke inddragelsen af nydanske børn og unges forældre?

Metodekataloget ”Få nydanske forældre på banen” byder på konkrete how-to værktøjer og inspirerende cases med udgangspunkt i en lang række erfaringer fra frivillige foreninger og organisationer.

Metodekataloget ”Få nydanske forældre på banen” byder på konkrete værktøjer til frivillige foreninger og organisationer, der ønsker at styrke inddragelsen af nydanske forældre. Hvordan kan man f.eks. fra dag 1 få forældrene på banen, opnå deres interesse og engagement i foreningen og sikre, at forældreinddragelsen bliver en del af en vedvarende indsats? Få redskaber til at håndtere disse og mange andre udfordringer gennem metodekataloget, som guider læseren sikkert på vej ved hjælp af værktøjer, cases, tjeklister og løbende henvisninger til relevante hjemmesider.

Metodekataloget er udviklet i forbindelse med udarbejdelsen af to puljeevalueringer og i tæt samarbejde med en lang række frivillige foreninger og organisationer.