Fellesskap og forskjellighet

Udgivet af: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor juli 2014
Fellesskap og forskjellighet. Integrasjon og nettverksbygging i flerkulturelle lokalsamfunn.

Målet med denne boken er å forstå hva de frivillige organisasjonene og sivilsamfunnet kan bidra med i lokale integrasjonsprosesser – og hva de ikke kan bidra med. Basert på intervjuer og feltarbeid i fire forskjellige lokalsamfunn, peker forfatterne på mekanismer som bidrar til å hemme og fremme integrasjon gjennom sivilsamfunnet, men også mekanismer som bidrar til å bygge nye fellesskap.

Boken bygger på teorien om sosial kapital og diskuterer forholdet mellom sammenbindende, brobyggende og lenkende kapital. Forfatterne peker på betingelser i sivilsamfunnet som bidrar til dannelsen av nettverk, tillit og samarbeid mellom mennesker, men også på rollen lokale myndigheter har når det kommer til å innrette frivillighets- og integrasjonspolitikk på en klok og inkluderende måte – og forankre den.

Boken er skrevet til de som arbeider med integrasjon og mangfold, og studenter med behov for oppdatert kunnskap om sivilsamfunn og integrering.  

Guro Ødegård og Kari Steen-Johnsen er forskere ved Institutt for samfunnsforskning (ISF). Jill Loga er forsker ved UNI Research Rokkansenteret. Bodil Ravneberg er professor ved Høgskolen i Bergen.

For mer informasjon og bestilling: www.abstrakt.no (Abstrakt forlag)

Kontakt

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor