Investeringer i etniske minoritetsforeninger

Udgivet af: Frivilligrådet september 2012
En landsdækkende undersøgelse af etniske minoritetsforeninger og deres ansøgning om økonomisk støtte.

En landsdækkende undersøgelse af etniske minoritetsforeninger og deres ansøgning om økonomisk støtte.

I undersøgelsen spørges der ind til hvilke midler og puljer foreningerne kender til og har søgt, og hvordan de oplever ansøgningsprocessen. Endvidere undersøges hvilke karakteristika, der gør sig gældende for de foreninger, der lykkes med at få støtte. Undersøgelsen omhandler både kommune-, stats- og fondsstøtte.

Undersøgelsen peger også på en række forhold og udfordringer der præger de etniske minoritetsforeninger. Bl.a. viser undersøgelsen, at størstedelen af de etniske minoritetsforeninger i Danmark tager aktiv del i den sociale indsats — ofte i et samarbejde med andre aktører. Selvom kommuner, stat og fonde i udbredt grad understøtter den sociale indsats i disse etniske minoritetsforeninger økonomisk, så kan tilgangen til støttemidler være en udfordring for visse foreninger. Mange mangler stadig viden om støttemuligheder, der følges ikke nok op på foreninger der får afslag, og nogle foreninger falder mellem to stole i puljesystemet.

Indsamlingen af data er foregået gennem en landsdækkende internetbaseret spørgeskemaun­dersøgelse af 169 etniske minoritetsforeninger, sup­pleret med telefoninterview med udvalgte foreninger.

Kontakt

Frivilligrådet
Katrine Tonboe Jacobsen
Nytorv 19. 3
1450 København K
Tlf.: 33935293