Kompetenceafklaring i forbindelse med deltagelse i frivilligt arbejde

Udgivet af: De Frivilliges Hus januar 2016
Et redskab til synliggørelse og dokumentation af flygtninge og indvandreres kompetencer gennem deltagelse i frivilligt arbejde. Med skemaet kan flygtninge og indvandrere dokumentere viden, kompetencer og færdigheder, som er lært og brugt i forbindelse med frivilligt arbejde.

Kompetenceafklaringsredskabet er specielt rettet mod de indvandrergrupper, der er mest udfordrede i forhold til arbejdsmarkedet, og som måske også vil have brug for hjælp til at udfylde i kompetenceskemaet. En gennemgang af skemaet sammen med en rådgiver/frivillig er en læreproces i sig selv og fungerer som et værktøj til selvrefleksion og dokumentation af sine aktiviteter.

Deltagelse i frivilligt arbejde kan bidrage til integration på arbejdsmarkedet eller i uddannelsen, idet man ud over sprog og kultur også lærer de færdigheder og kompetencer, som er nødvendige i samfundet og arbejdslivet. Derudover kan deltagelse i sociale aktiviteter og frivilligt arbejde giver flygtninge og indvandrere en mulighed for både at lære nye færdigheder og kompetencer og vise/bruge de færdigheder, man allerede har. Det kan være, at man faktisk er god til at kommunikere, selvom man endnu ikke taler så meget dansk, det kan være at man er god til at overskue store arbejdsopgaver der involverer mange mennesker, eller det kan være, at man er godt til at planlægge, løse problemer, eller få nye idéer - gode kompetencer som det kan være godt at få prøvet af og få sat ord på.

Med skemaet kan flygtninge og indvandrere dokumentere viden, kompetencer og færdigheder, som er lært og brugt i forbindelse med frivilligt arbejde, og det kan være en meget brugbar måde at dokumentere og synliggøre sine kompetencer, især for dem der ikke har nogen erhvervserfaring eller uddannelse.

Kontakt

De Frivilliges Hus
Katja Jørgensen
Mølholmsvej 2
9000 Aalborg
Tlf.: 98111344 / 41154119