Familiementorprojekt

Udgivet af: Frivilligcenter Aarhus marts 2012
Rapporten omhandler Familiementorprojektet i Frivilligcenter Aarhus, der i 2009-11 matchede flygtninge-indvandrerfamilier med etnisk danske familier mhp at bygge bro til forenings- og fritidslivet - særligt for kvinderne i projektet. Det lykkedes og rapporten beskriver fakta, metoder og tilgange samt de gode historier, som deltagerne selv fortæller.

Evalueringsrapport fra Familiementorprojektet i Frivilligcenter Aarhus, 2009-2011.

Materialet beskriver projektets succeskriterier og faktuelle resultater, dets metoder og tilgang, samt erfaringer og udbytte set fra projektleders, samarbejdspartneres og ikke mindst deltagernes egen side. 

Materialet henvender sig til alle, der arbejder med integration og foreningsliv, forudsætninger for medborgerskab, ligestilling, kvinder, familier, mentorprojekter og metoder til inklusion/brobygning på tværs af fx kulturer. Netværks- og kompetenceopbygning i inkluderende fællesskaber.

Man kan uddrage ideer, erfaringer og metoder til brug for egne projekter og tiltag. Ønsker man at sætte fokus på, hvordan netværk og livsberedskab kan opnås gennem deltagelse i forenings- og fritidslivet, er tankerne bag Familier Mødes et godt afsæt. Metoderne afgrænser sig ikke kun til brug i integrationsøjemed eller for målgruppen af kvinder - men kan tilpasses mange forskellige målgrupper, der ikke er lige stillet mht. muligheder for udfoldelse i forenings- og fritidslivet i DK.

Kontakt

Frivilligcenter Aarhus
Grønnegade 80
Tlf.: 40177590