Lektiehjælp til børn - du kan gøre en forskel

Om de særlige udfordringer børn med to sprog kan have med lektierne og hvordan man som frivillig yder den bedste og mest ligeværdige hjælp

Publikationen henvender sig til borgere der overvejer at blive frivillige lektiehjælpere for etniske minoritetsbørn eller allerede er i gang og til skoler, biblioteker, boligkvarterer der vil oprette en frivillig lektiehjælp.

Den behandler i korte træk de særlige udfordringer som børn af indvandrere og flygtninge kan have med sprog og lektier, og hvad man som frivillig lektiehjælper især skal være opmærksom og imødekommende overfor. Den giver også gode råd til lektiehjælperne om hvordan de hjælper børnene på en ligeværdig og respektfuld måde, hvordan de sikrer at lektiehjælpen er et frirum for både barn og frivillig, hvor drivkraften hos børn og voksne er lysten til at lære, forandre og møde nye mennesker.

Den er i nogle få praktiske spørgsmål rettet specifikt imod frivillige i Dansk Flygtningehjælps Frivillignet, men for langt størstedelen er indholdet relevant for alle frivillige der giver lektiehjælp til etniske minoritetsbørn.