Midtvejsevaluering af puljen "Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde"

Udgivet af: Udgivet af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, forfatter: Oxford Research februar 2013

Dette er en midtvejsevaluering af puljen "Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde".

Puljen har fokus på at støtte op om den velfungerende integrationsindsats, der allerede pågår i idræts- og foreningslivet, de frivillige organisationer, de etniske minoritetsforeninger og lokale frivilliggrupper. Det frivillige integrationsarbejde bidrager på forskellig vis til at skabe kontakt og forståelse mellem etniske minoriteter og den øvrige befolkning, lokale netværk, støtter danskindlæringen og kan derved bidrage til at lette vejen til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet samt åbne for aktiv deltagelse i foreningsliv.

Oxford Research gennemfører i perioden 2010-2014 evalueringen af puljen for Social- og Integrationsministeriet. Formålet med evalueringen er at gennemføre en kvantitativ og kvalitativ analyse af puljens overordnede effekt med henblik på at belyse, om puljen lever op til de opstillede succeskriterier.

Kontakt

Udgivet af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, forfatter: Oxford Research
Nina Middelboe
Falkoner Alle 20, 4.
2000 Frederiksberg C
Tlf.: 33 69 13 69