Netværksfamilier for flygtninge

Inspirationshæfte for frivillige der gerne vil eller er godt i gang med at være netværksfamilie/netværksmenneske for flygtninge.

I dette inspirationshæfte fra Dansk Flygtningehjælp har vi samlet en række erfaringer og gode råd til frivillige netværksfamilier.

Der er ikke en bestemt måde at være frivillig netværksperson/familie på. Det vil altid være afhængigt af flygtningenes behov og situation og af den frivilliges lyst og formåen.

Hæftet beskriver områder i hverdagen hvor en netværksfamilie typisk kan hjælpe og støtte og hvad der kan være på spil i relationen: hvad kan man snakke om, hvor tæt skal kontakten være?

Og så giver den en hel række ”tips og tricks” til hvad man kan foretage sig sammen og hvilke dagligdagsproblemer som flygtningene typisk kan løbe ind i, og som en frivillig kontakt er en uvurderlig hjælp til at løse.

Frivillige skal ikke være professionelle, men styrke og lyse op i hverdagen.

Hæftet kan inspirere frivillige i andre organisationer, men også være brugbar for professionelle der ønsker indsigt i hvordan det frivillige Danmark kan styrke den enkelte flygtning/flygtningefamilies sociale netværk og praktiske forståelse af det nye land.