Slutevaluering af puljen ”forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde”.

Udgivet af: Oxford Research A/S juni 2014
Evaluering viser en positiv udvikling inden for seks organisationer på det frivillige integrationsområde

Velunderbygget evaluering viser en positiv udvikling inden for det frivillige integrationsarbejde.

Der er sket en stigning i antallet af nydanske frivillige, samt en stigning i antallet af relationer til offentlige frivillige samarbejdspartnere blandt seks store frivillige organisationer. Det viser slutevalueringen af puljen "Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde" foretaget af Oxford Research for Social- og Integrationsministeriet.

Evalueringen er baseret på udviklingen fra 2010-2014 inden for seks organisationer, som har modtaget tilskud fra puljen: Dansk Flygtningehjælp, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger - Inklusion, Get2sport, KVINFO's mentornetværk og Team Succes. Evalueringen bygger på et omfattende datamateriale bestående af surveydata med burgere og frivillige fra alle seks organisationer, interviewdata samt organisationernes egne registreringer.

Evalueringen viser, at brugerne har fået nye venner/udvidet deres netværk. Et andet væsentligt resultat er, at brugerne får styrket deres selvvurderede danskkundskaber.

Evalueringen viser desuden, at brugerne i alle organisationer oplever, at de klarer sig bedre i skole- og uddan-nelsessammenhæng. Således ses en effekt af at være tilknyttet organisationerne målt på motivation for at gennemføre en uddannelse og klare sig godt i skole-/uddannelsessystemet

Kontakt

Oxford Research A/S
Nina Middelboe
Falkoner alle 20, 4. sal
Tlf.: 29161773