Spørgeskema til foreninger i forbindelse med Speed-dating

Udgivet af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold april 2013

Københavns Kommune har fungeret som facilitator af Speed-dating arrangementer mellem foreningslivet og virksomheder.

Inden arrangementet har foreningerne skulle udfylde dette spørgeskema, så de selv blev klogere på, hvad de ønskede af et samarbejde med en virksomhed - ligesom det gjorde det let og overskueligt for kommunen at matche foreninger og virksomheder herudfra.

Resultat og effekt

Speed Dating er i Københavns Kommune blevet brugt både som en metode til at skabe opmærksomhed omkring muligheden for at samarbejde mellem foreningsliv og forretningsliv, og samtidig som metode til at afsøge konkrete match mellem foreninger og virksomheder.

Læs mere om Speed Dating og kommunen som facilitator af CSR-samarbejde på Københavns Kommunes hjemmeside: www.csrspeeddating.dk/

Brug værktøjet

Inden foreninger og virksomheder får mulighed for at mødes, skal de hver især hjælpes til at gøre sig klart, hvad de vil med et samarbejde, og hvorfor de er nysgerrige på muligheden. Til selve arrangementet, hvor foreningerne og virksomhederne mødes, er det vigtigt, at mødet sættes i system. Både virksomheder og foreninger skal have nogle klare roller og rammer for at opsøge hinanden, og det skal være muligt at følge op bagefter.

Tænk over, hvordan I gør arrangementet attraktivt for både foreninger og virksomheder. Overvej også eventuelle praktiske barrierer, fx tidspunktet: Ansatte og frivillige arbejder på forskellige tidspunkter, så arrangementet skal finde sted på et tidspunkt, hvor alle har mulighed for at møde op.

Kontakt

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Ditte Rejnholdt Rudolfsen
Holmens Kanal 22, 1060 København K