Frivillig integrationsindsats

 

Integration - hvilken rolle spiller civilsamfundet?

 
Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådets 12 lokale historier til inspiration.
REM

Kompetenceafklaring i forbindelse med deltagelse i frivilligt arbejde

 
Et redskab til synliggørelse og dokumentation af flygtninge og indvandreres kompetencer gennem deltagelse i frivilligt arbejde. Med skemaet kan flygtninge og indvandrere dokumentere viden, kompetencer og færdigheder, som er lært og brugt i forbindelse med frivilligt arbejde.
De Frivilliges Hus

Netværksfamilier for flygtninge

 
Inspirationshæfte for frivillige der gerne vil eller er godt i gang med at være netværksfamilie/netværksmenneske for flygtninge.
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Lektiehjælp og samtaletræning til voksne udlændinge

 
Dette inspirationshæfte er til frivillige der gerne vil eller er i gang med at hjælpe flygtninge og indvandrere med at tilegne sig dansk sprog og læringskultur. Hjælpen foregår typisk i en frivilliggruppe, på en sprogskole, på et bibliotek, men kan også foregå hjemme hos hinanden.
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Lektiehjælp til børn - du kan gøre en forskel

 
Om de særlige udfordringer børn med to sprog kan have med lektierne og hvordan man som frivillig yder den bedste og mest ligeværdige hjælp
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Spørgeskema til foreninger i forbindelse med Speed-dating

 
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Fundraising-værktøjskasse

 
Værktøjskasse, hvor frivillige kan få gode råd om fundraising
Integrationsnet - En del af Dansk Flygtningehjælp

Undervisningsværktøjer til idrætsforeninger; Fra medlem til frivillig

 
Hvordan giver vi nydanske medlemmer lyst til at blive frivillige i foreningen?

Undervisningsværktøjer til frivillige, sociale foreninger; Plads til forskellighed

 
Hvordan åbner vi vores forening og giver plads til, at vi er forskellige?

Undervisningsværktøjer til frivillige, sociale foreninger; Tag konflikten

 
Hvordan tackler vi konflikter blandt frivillige i foreningen?

Undervisningsværktøjer til frivillige, sociale foreninger; Mød kulturerne

 
Hvordan kan vi fungere godt som en mangfoldig forening?

Undervisningsværktøjer til frivillige, sociale foreninger; Skaf flere hænder

 
Hvordan får vi flere nydanske frivillige i foreningen?

Undervisningsværktøjer til frivillige, sociale foreninger; Modtag med manér

 
Hvordan får vi nydanske frivillige til at føle sig velkomne?

Samarbejdsaftale, mellem Assens kommune og Dansk røde kors

 
Assens Kommune har i samarbejde med Dansk Røde Kors’ Assens afdeling udarbejdet en samarbejdsaftale omkring de frivilliges arbejde med nyankomne flygtninge og indvandreres modtagelse i Assens Kommune for at sikre rammerne for et godt samarbejde om aktiviteten ”Familiedansk”.
Assens Kommune

Frivillige venskabsfamilier – en guide til frivillige foreninger og organisationer

 
Hvordan kan frivillige foreninger og organisationer sætte gang i venskabsfamilieforløb?

Udvikling af etniske minoritetsforeninger - en guide til frivilligkonsulenter

 
Hvordan kan etniske minoritetsforeninger styrkes og kapacitetsopbygges?

Få nydanske forældre på banen - en guide til frivillige foreninger og organisationer

 
Hvordan kan frivillige foreninger og organisationer styrke inddragelsen af nydanske børn og unges forældre?

Brug frivillige mentorer – en guide til frivillige foreninger og organisationer

 
Hvordan kan man som frivillig forening bruge mentorer, der kan bidrage med støtte, inspiration og udvikling?

Hold fast i nydanske medlemmer – en guide til frivillige foreninger/organisationer

 
Hvordan kan frivillige foreninger og organisationer styrke fastholdelsen af nydanske medlemmer?

Tværgående samarbejde om den frivillige integrationsindsats i Randers Kommune

 
Som et led i kommunens integrationspolitik, har Randers Kommune ønsket at etablere og facilitere et permanent tværgående samarbejde mellem kommunen, boligforeninger og den frivillige sektor i Randers Nordby om integrationsindsatsen. Målet for samarbejdet er at øge deltagelsen af borgere med etnisk minoritetsbaggrund i det lokale idræts- og foreningsliv.
Randers kommune