Frivillig integrationsindsats

 

Kommunernes samarbejde med civile aktører

 
Kommunerne har stigende fokus på samarbejde med civile aktører om opgaver, emner og problemstillinger, der ikke alene vedrører en tilskudsrelation. En stor del af de konkrete samarbejder går på tværs af forvaltningsområder, og størstedelen involverer flere samarbejdspartnere. Det viser denne undersøgelse bl.a.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Evaluering af Røde Kors' frivillige integrationsarbejde 2014-2015

 
Oxford Research har i løbet af 2014 og 2015 gennemført en evaluering af Røde Kors' integrationsarbejde i samarbejde med Røde Kors. Formålet har været at evaluere hvilken virkning det frivillige integrationsarbejde har for de flygtninge og indvandrere, der er en del af integrationsaktiviteterne.
Røde Kors

Evaluering af Røde Kors' midlertidige forældremyndighedsindehavere

 
Siden 2011 har frivillige fra Røde Kors fungeret som midlertidige forældremyndighedsindehavere for uledsagede børn, der er flygtet til Danmark.Denne rapport samler erfaringerne fra arbejdet gennem de sidste tre år.
Røde Kors

Fellesskap og forskjellighet

 
Fellesskap og forskjellighet. Integrasjon og nettverksbygging i flerkulturelle lokalsamfunn.
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Slutevaluering af puljen ”forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde”.

 
Evaluering viser en positiv udvikling inden for seks organisationer på det frivillige integrationsområde
Oxford Research A/S

Evaluering af initiativ 6 under "Mangfoldigt Foreningsdanmark"

 
Evalueringen omhandler mulighederne for at styrke samarbejdet om den lokale integrationsindsats med udgangspunkt i kommunernes rolle.

Evaluering af initiativ 3 under "mangfoldigt Foreningsdanmark" - Forsøg med frivilligt arbejde i arbejdstiden

 
Evalueringen omhandler forenings- og forretningslivets muligheder for aktivt at bidrage til integrationen af nydanskere.

Midtvejsevaluering af puljen "Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde"

 
Udgivet af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, forfatter: Oxford Research

Investeringer i etniske minoritetsforeninger

 
En landsdækkende undersøgelse af etniske minoritetsforeninger og deres ansøgning om økonomisk støtte.
Frivilligrådet

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet

 
Analysen viser, at der er relativt store forskelle på organisering, målgrupper og aktiviteter blandt de fire frivillige organisationer.

Etniske minoriteter og frivillige organisasjoner

 
Denne rapporten er en empirisk analyse av etniske minoriteter sin deltagelse i frivillige organisasjoner, sammenlignet med personer med bakgrunn fra Norge. Datagrunnlaget er individdata fra «Undersøkelse om frivillig innsats 2009».
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Foreningsliv i et flerkulturelt lokalsamfunn

 
I denne rapporten rettes søkelyset mot foreningslivet som integrasjonsarena og på dannelsen av sosial kapital i et flerkulturelt lokalsamfunn.
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Frivillige organisasjoner, sosial utjevning og inkludering

 
Denne rapporten undersøker, med utgangspunkt i ulike datakilder, hvilke sosiale forskjeller som preger deltakelse i frivillige organisasjoner.
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Bladet Frivillig om mentorskaber

 
Temanummer om mentorskaber
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Frivillighet, innvandring, integrasjon

 
Denne rapporten presenterer en kunnskapsoversikt over, primært norsk, forskning om innvandreres og etniske minoriteters deltakelse i frivillig sektor.
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Etniske minoriteter - frivillige med indsigt

 
Denne pjece har fokus på frivillige, brugere og ansatte med etnisk minoritetsbaggrund og giver gode råd til, hvordan man kommer i gang med arbejdet med at sikre mangfoldighed i foreningerne.
Frivilligrådet

Etniske minoriteter, frivilligt socialt arbejde og integration

 
Denne rapport beskriver de frivillige foreningers integrationsindsats samt mangfoldigheden i karakteren af det frivillige sociale arbejde, der foregår blandt etniske minoriteter
Socialforskningsinstittet

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

 
Dette er et materiale, der beskriver, hvordan frivillige lektiehjælpere er organiseret i Dansk Flygtningehjælp og formidler en række praktiske råd i forbindelse med lektiehjælpen.
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

MEM-VOL Migrant and Ethnic Minority Volunteering

 
MEM-VOL. Frivilligt arbejde blandt etniske minoriteter - Et europæisk udvekslingsprojekt under Europa Kommissionens handleplan til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse
CFSA - Center for frivilligt socialt arbejde