Frivillig integrationsindsats

Filtrer
 

Undervisningsværktøjer til idrætsforeninger; Fra medlem til frivillig

 
Hvordan giver vi nydanske medlemmer lyst til at blive frivillige i foreningen?

Undervisningsværktøjer til frivillige, sociale foreninger; Plads til forskellighed

 
Hvordan åbner vi vores forening og giver plads til, at vi er forskellige?

Undervisningsværktøjer til frivillige, sociale foreninger; Tag konflikten

 
Hvordan tackler vi konflikter blandt frivillige i foreningen?

Undervisningsværktøjer til frivillige, sociale foreninger; Mød kulturerne

 
Hvordan kan vi fungere godt som en mangfoldig forening?

Undervisningsværktøjer til frivillige, sociale foreninger; Hold fast på styrken

 
Hvordan fastholder vi nydanske frivillige i foreningen?

Undervisningsværktøjer til frivillige, sociale foreninger; Skaf flere hænder

 
Hvordan får vi flere nydanske frivillige i foreningen?

Undervisningsværktøjer til frivillige, sociale foreninger; Modtag med manér

 
Hvordan får vi nydanske frivillige til at føle sig velkomne?

Samarbejdsaftale, mellem Assens kommune og Dansk røde kors

 
Assens Kommune har i samarbejde med Dansk Røde Kors’ Assens afdeling udarbejdet en samarbejdsaftale omkring de frivilliges arbejde med nyankomne flygtninge og indvandreres modtagelse i Assens Kommune for at sikre rammerne for et godt samarbejde om aktiviteten ”Familiedansk”.
Assens Kommune

Frivillige venskabsfamilier – en guide til frivillige foreninger og organisationer

 
Hvordan kan frivillige foreninger og organisationer sætte gang i venskabsfamilieforløb?

Udvikling af etniske minoritetsforeninger - en guide til frivilligkonsulenter

 
Hvordan kan etniske minoritetsforeninger styrkes og kapacitetsopbygges?

Få nydanske forældre på banen - en guide til frivillige foreninger og organisationer

 
Hvordan kan frivillige foreninger og organisationer styrke inddragelsen af nydanske børn og unges forældre?

Brug frivillige mentorer – en guide til frivillige foreninger og organisationer

 
Hvordan kan man som frivillig forening bruge mentorer, der kan bidrage med støtte, inspiration og udvikling?

Hold fast i nydanske medlemmer – en guide til frivillige foreninger/organisationer

 
Hvordan kan frivillige foreninger og organisationer styrke fastholdelsen af nydanske medlemmer?

Tværgående samarbejde om den frivillige integrationsindsats i Randers Kommune

 
Som et led i kommunens integrationspolitik, har Randers Kommune ønsket at etablere og facilitere et permanent tværgående samarbejde mellem kommunen, boligforeninger og den frivillige sektor i Randers Nordby om integrationsindsatsen. Målet for samarbejdet er at øge deltagelsen af borgere med etnisk minoritetsbaggrund i det lokale idræts- og foreningsliv.
Randers kommune

Forældrenetværket i Høje Gladsaxe

 
Gladsaxe Kommune har mange år haft et stort tværfagligt integrationssamarbejde med en række frivillige aktører. Da unge i 2008 startede uroligheder og påsatte brande, blev der taget initiativ til et samarbejde mellem myndigheder og frivillige borgere. Det har medført frivillige forældrenetværk som lokalt har skabt et forebyggende beredskab.
Gladsaxe kommune

Erfaringshåndbog – Rekruttering af frivillige

 
Erfaringshåndbogen indeholder konkrete metoder til, hvordan man kan rekruttere frivillige til foreningsarbejde samt andre projekter.
Politik, inklusion og mangfoldighed - Københavns Kommune

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet

 
Analysen viser, at der er relativt store forskelle på organisering, målgrupper og aktiviteter blandt de fire frivillige organisationer.

Etniske minoriteter og frivillige organisasjoner

 
Denne rapporten er en empirisk analyse av etniske minoriteter sin deltagelse i frivillige organisasjoner, sammenlignet med personer med bakgrunn fra Norge. Datagrunnlaget er individdata fra «Undersøkelse om frivillig innsats 2009».
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Nyhedsbrevet Differens, venskabsfamilie

 
Venskabsprojekt mellem nydanske og gammeldanske familier fremmer integration og gensidig forståelse. Virksomheders medarbejdere melder sig på stribe.
Foreningen Nydansker

Foreningsliv i et flerkulturelt lokalsamfunn

 
I denne rapporten rettes søkelyset mot foreningslivet som integrasjonsarena og på dannelsen av sosial kapital i et flerkulturelt lokalsamfunn.
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor