Frivillig integrationsindsats

Filtrer
 

Vi har en drøm!

 
Hæftet samler de erfaringer Dansk Flygtningehjælp har gjort i forbindelse med oprettelsen af 12 drengeklubber over hele Danmark.
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Evaluering af Korps af rollemodeller

 
Rapporten indeholder en evaluering af Integrationsministeriets satspulje ”Korps af rollemodeller”, hvor formålet har været at oprette lokale rollemodeller.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Rollemodeller som banebrydere og brobyggere - Eksempler på good practice

 
Kataloget indeholder gode eksempler på, hvordan rollemodeller kan anvendes som virkemiddel i den lokale integrationsindsats. Derudover beskriver den tre forskellige måder at være rollemodel på; den klassiske, banebryderne og brobyggerne.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Frivillige organisasjoner, sosial utjevning og inkludering

 
Denne rapporten undersøker, med utgangspunkt i ulike datakilder, hvilke sosiale forskjeller som preger deltakelse i frivillige organisasjoner.
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Bladet Frivillig om mentorskaber

 
Temanummer om mentorskaber
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Fælles fokus – Fælles indsats

 
Udgivelsen giver en række eksempler på inddragelse af frivillige og foreninger som centrale aktører i integrationsindsatsen.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Kultur der forandrer

 
Idéhæfte til kunst og kultur i frivilligt integrationsarbejde
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Frivillighet, innvandring, integrasjon

 
Denne rapporten presenterer en kunnskapsoversikt over, primært norsk, forskning om innvandreres og etniske minoriteters deltakelse i frivillig sektor.
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

En aktiv hverdag

 
Folderen beskriver de problemstillinger, ældre med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark står overfor og formidler ideer til, hvordan frivillige kan støtte denne gruppe.
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Håndbog for frivillige i en pigeklub

 
Håndbog, der beskriver, hvordan man opretter og driver en pigeklub for piger med etnisk minoritetsbaggrund
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Manual til Cykelkurser

 
Manualen beskriver, hvordan frivilliggrupper kan arrangere cykelkurser
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Etniske minoriteter - frivillige med indsigt

 
Denne pjece har fokus på frivillige, brugere og ansatte med etnisk minoritetsbaggrund og giver gode råd til, hvordan man kommer i gang med arbejdet med at sikre mangfoldighed i foreningerne.
Frivilligrådet

Etniske minoriteter, frivilligt socialt arbejde og integration

 
Denne rapport beskriver de frivillige foreningers integrationsindsats samt mangfoldigheden i karakteren af det frivillige sociale arbejde, der foregår blandt etniske minoriteter
Socialforskningsinstittet

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

 
Dette er et materiale, der beskriver, hvordan frivillige lektiehjælpere er organiseret i Dansk Flygtningehjælp og formidler en række praktiske råd i forbindelse med lektiehjælpen.
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Lektiehjælp til børn – Hvorfor og hvordan

 
Hæftet formidler viden om, hvorfor der er behov for frivillig lektiehjælp, hvordan man kan hjælpe samt informationer om børn i lektiehjælpen og deres forældre.
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

MEM-VOL Migrant and Ethnic Minority Volunteering

 
MEM-VOL. Frivilligt arbejde blandt etniske minoriteter - Et europæisk udvekslingsprojekt under Europa Kommissionens handleplan til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse
CFSA - Center for frivilligt socialt arbejde
Forrige 1 | 2 | 3