Frivillig integrationsindsats

Filtrer
 

Samarbejdsaftale, mellem Assens kommune og Dansk røde kors

 
Assens Kommune har i samarbejde med Dansk Røde Kors’ Assens afdeling udarbejdet en samarbejdsaftale omkring de frivilliges arbejde med nyankomne flygtninge og indvandreres modtagelse i Assens Kommune for at sikre rammerne for et godt samarbejde om aktiviteten ”Familiedansk”.
Assens Kommune

MEM-VOL Migrant and Ethnic Minority Volunteering

 
MEM-VOL. Frivilligt arbejde blandt etniske minoriteter - Et europæisk udvekslingsprojekt under Europa Kommissionens handleplan til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse
CFSA - Center for frivilligt socialt arbejde

DFUNKs ung-til-ung-indsats

 
”… jeg har en vej, jeg snakker med mennesker”: En undersøgelse af Ung-til-ung-indsatsen i Dansk Flygtningehjælps Ungdom og dens værdi for de nye unge danskere.
DFUNK og Anna Frohn Pedersen, MA i Visuel Antropologi

Kompetenceafklaring i forbindelse med deltagelse i frivilligt arbejde

 
Et redskab til synliggørelse og dokumentation af flygtninge og indvandreres kompetencer gennem deltagelse i frivilligt arbejde. Med skemaet kan flygtninge og indvandrere dokumentere viden, kompetencer og færdigheder, som er lært og brugt i forbindelse med frivilligt arbejde.
De Frivilliges Hus

Rollemodeller som banebrydere og brobyggere - Eksempler på good practice

 
Kataloget indeholder gode eksempler på, hvordan rollemodeller kan anvendes som virkemiddel i den lokale integrationsindsats. Derudover beskriver den tre forskellige måder at være rollemodel på; den klassiske, banebryderne og brobyggerne.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Korps af rollemodeller

 
Rapporten indeholder en evaluering af Integrationsministeriets satspulje ”Korps af rollemodeller”, hvor formålet har været at oprette lokale rollemodeller.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Fælles fokus – Fælles indsats

 
Udgivelsen giver en række eksempler på inddragelse af frivillige og foreninger som centrale aktører i integrationsindsatsen.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Nyhedsbrevet Differens, venskabsfamilie

 
Venskabsprojekt mellem nydanske og gammeldanske familier fremmer integration og gensidig forståelse. Virksomheders medarbejdere melder sig på stribe.
Foreningen Nydansker

Familiementorprojekt

 
Rapporten omhandler Familiementorprojektet i Frivilligcenter Aarhus, der i 2009-11 matchede flygtninge-indvandrerfamilier med etnisk danske familier mhp at bygge bro til forenings- og fritidslivet - særligt for kvinderne i projektet. Det lykkedes og rapporten beskriver fakta, metoder og tilgange samt de gode historier, som deltagerne selv fortæller.
Frivilligcenter Aarhus

Lektiehjælp til børn - du kan gøre en forskel

 
Om de særlige udfordringer børn med to sprog kan have med lektierne og hvordan man som frivillig yder den bedste og mest ligeværdige hjælp
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Netværksfamilier for flygtninge

 
Inspirationshæfte for frivillige der gerne vil eller er godt i gang med at være netværksfamilie/netværksmenneske for flygtninge.
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Lektiehjælp og samtaletræning til voksne udlændinge

 
Dette inspirationshæfte er til frivillige der gerne vil eller er i gang med at hjælpe flygtninge og indvandrere med at tilegne sig dansk sprog og læringskultur. Hjælpen foregår typisk i en frivilliggruppe, på en sprogskole, på et bibliotek, men kan også foregå hjemme hos hinanden.
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Bladet Frivillig om mentorskaber

 
Temanummer om mentorskaber
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Vi har en drøm!

 
Hæftet samler de erfaringer Dansk Flygtningehjælp har gjort i forbindelse med oprettelsen af 12 drengeklubber over hele Danmark.
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Kultur der forandrer

 
Idéhæfte til kunst og kultur i frivilligt integrationsarbejde
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Manual til Cykelkurser

 
Manualen beskriver, hvordan frivilliggrupper kan arrangere cykelkurser
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Håndbog for frivillige i en pigeklub

 
Håndbog, der beskriver, hvordan man opretter og driver en pigeklub for piger med etnisk minoritetsbaggrund
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

En aktiv hverdag

 
Folderen beskriver de problemstillinger, ældre med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark står overfor og formidler ideer til, hvordan frivillige kan støtte denne gruppe.
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

 
Dette er et materiale, der beskriver, hvordan frivillige lektiehjælpere er organiseret i Dansk Flygtningehjælp og formidler en række praktiske råd i forbindelse med lektiehjælpen.
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Lektiehjælp til børn – Hvorfor og hvordan

 
Hæftet formidler viden om, hvorfor der er behov for frivillig lektiehjælp, hvordan man kan hjælpe samt informationer om børn i lektiehjælpen og deres forældre.
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp
Næste 1 | 2 | 3