Frivillig integrationsindsats

Filtrer
 

Bladet Frivillig om mentorskaber

 
Temanummer om mentorskaber
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Brug frivillige mentorer – en guide til frivillige foreninger og organisationer

 
Hvordan kan man som frivillig forening bruge mentorer, der kan bidrage med støtte, inspiration og udvikling?

DFUNKs ung-til-ung-indsats

 
”… jeg har en vej, jeg snakker med mennesker”: En undersøgelse af Ung-til-ung-indsatsen i Dansk Flygtningehjælps Ungdom og dens værdi for de nye unge danskere.
DFUNK og Anna Frohn Pedersen, MA i Visuel Antropologi

En aktiv hverdag

 
Folderen beskriver de problemstillinger, ældre med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark står overfor og formidler ideer til, hvordan frivillige kan støtte denne gruppe.
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Erfaringshåndbog – Rekruttering af frivillige

 
Erfaringshåndbogen indeholder konkrete metoder til, hvordan man kan rekruttere frivillige til foreningsarbejde samt andre projekter.
Politik, inklusion og mangfoldighed - Københavns Kommune

Etniske minoriteter - frivillige med indsigt

 
Denne pjece har fokus på frivillige, brugere og ansatte med etnisk minoritetsbaggrund og giver gode råd til, hvordan man kommer i gang med arbejdet med at sikre mangfoldighed i foreningerne.
Frivilligrådet

Etniske minoriteter og frivillige organisasjoner

 
Denne rapporten er en empirisk analyse av etniske minoriteter sin deltagelse i frivillige organisasjoner, sammenlignet med personer med bakgrunn fra Norge. Datagrunnlaget er individdata fra «Undersøkelse om frivillig innsats 2009».
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Etniske minoriteter, frivilligt socialt arbejde og integration

 
Denne rapport beskriver de frivillige foreningers integrationsindsats samt mangfoldigheden i karakteren af det frivillige sociale arbejde, der foregår blandt etniske minoriteter
Socialforskningsinstittet

Evaluering af initiativ 3 under "mangfoldigt Foreningsdanmark" - Forsøg med frivilligt arbejde i arbejdstiden

 
Evalueringen omhandler forenings- og forretningslivets muligheder for aktivt at bidrage til integrationen af nydanskere.

Evaluering af initiativ 6 under "Mangfoldigt Foreningsdanmark"

 
Evalueringen omhandler mulighederne for at styrke samarbejdet om den lokale integrationsindsats med udgangspunkt i kommunernes rolle.

Evaluering af Korps af rollemodeller

 
Rapporten indeholder en evaluering af Integrationsministeriets satspulje ”Korps af rollemodeller”, hvor formålet har været at oprette lokale rollemodeller.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Røde Kors' frivillige integrationsarbejde 2014-2015

 
Oxford Research har i løbet af 2014 og 2015 gennemført en evaluering af Røde Kors' integrationsarbejde i samarbejde med Røde Kors. Formålet har været at evaluere hvilken virkning det frivillige integrationsarbejde har for de flygtninge og indvandrere, der er en del af integrationsaktiviteterne.
Røde Kors

Evaluering af Røde Kors' midlertidige forældremyndighedsindehavere

 
Siden 2011 har frivillige fra Røde Kors fungeret som midlertidige forældremyndighedsindehavere for uledsagede børn, der er flygtet til Danmark.Denne rapport samler erfaringerne fra arbejdet gennem de sidste tre år.
Røde Kors

Få nydanske forældre på banen - en guide til frivillige foreninger og organisationer

 
Hvordan kan frivillige foreninger og organisationer styrke inddragelsen af nydanske børn og unges forældre?

Fælles fokus – Fælles indsats

 
Udgivelsen giver en række eksempler på inddragelse af frivillige og foreninger som centrale aktører i integrationsindsatsen.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Familiementorprojekt

 
Rapporten omhandler Familiementorprojektet i Frivilligcenter Aarhus, der i 2009-11 matchede flygtninge-indvandrerfamilier med etnisk danske familier mhp at bygge bro til forenings- og fritidslivet - særligt for kvinderne i projektet. Det lykkedes og rapporten beskriver fakta, metoder og tilgange samt de gode historier, som deltagerne selv fortæller.
Frivilligcenter Aarhus

Fellesskap og forskjellighet

 
Fellesskap og forskjellighet. Integrasjon og nettverksbygging i flerkulturelle lokalsamfunn.
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Forældrenetværket i Høje Gladsaxe

 
Gladsaxe Kommune har mange år haft et stort tværfagligt integrationssamarbejde med en række frivillige aktører. Da unge i 2008 startede uroligheder og påsatte brande, blev der taget initiativ til et samarbejde mellem myndigheder og frivillige borgere. Det har medført frivillige forældrenetværk som lokalt har skabt et forebyggende beredskab.
Gladsaxe kommune

Foreningsliv i et flerkulturelt lokalsamfunn

 
I denne rapporten rettes søkelyset mot foreningslivet som integrasjonsarena og på dannelsen av sosial kapital i et flerkulturelt lokalsamfunn.
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
Næste 1 | 2 | 3