Hjørring Kommunes integrationspolitik

Udgivet af: Hjørring Kommunes Integrationsråd april 2013
Hjørring Kommune vedtog i april 2013 en integrationspolitik. Politikken udstikker retningslinjer for integrationsindsatsen på en række områder. Kommunens integrationsindsats fokuserer på de flygtninge og indvandrere m.fl., der har behov for hjælp til at lære at mestre en dansk dagligdag med uddannelse, ligestilling, deltagelse på arbejdsmarkedet, ytringsfrihed m.v.

Hjørring Byråd vedtog d. 24. april 2013 en integrationspolitik med afsæt i følgende vision:

Det er Hjørring Kommunes integrationspolitiske vision, at den kulturelle mangfoldighed i kommunen skal styrke borgeren i kommunen, og styrke borgeren og kommunen i den globaliserede verden.

Integrationspolitikken udstikker retningslinjer for integrationsindsatsen på fem områder:

- Modtagelse og boligplacering
- Dansk uddannelse
- Social- og Sundhedsområdet
- Uddannelse og job
- Deltagelse i Fritids-, kultur-, og samfundslivet

Kommunens integrationsindsats fokuserer på de flygtninge og indvandrere m.fl., der har behov for hjælp til at lære at mestre en dansk dagligdag med uddannelse, ligestilling, deltagelse på arbejdsmarkedet, ytringsfrihed m.v. Hjørring Kommune forventer, at den enkelte flygtning m.fl. tager medansvar for integrationsindsatsen.

Det forudsættes, at de politiske fagudvalg udarbejder konkrete handleplaner på egne områder. Der er ansat en integrationskoordinator, der har til ansvar at sikre en sammenhængende integrationsindsats på tværs af forvaltningerne.

Kontakt

Hjørring Kommunes Integrationsråd
Rikke Ishøy
Sct. Knuds Park 6
9800 Hjørring
Tlf.: 72334123