Integrationspolitik

Udgivet af: Ringkøbing-Skjern Kommune juni 2013
Ringkøbing-Skjern Kommune har erfaret, at det er vigtigt at forholde sig politisk og ledelsesmæssigt til, hvad man som kommune vil i forhold til integrationsindsatsen. I den forbindelse er udarbejdelsen af en integrationspolitik en vigtig milepæl.

Udarbejdelse af en integrationspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune er sket på baggrund af en arbejdsgruppe bestående af relevante medarbejdere fra forskellige fagområder i kommunen, frivillige, sprogskole og borgere med anden etnisk baggrund.

Integrationspolitikken er retningen på, hvordan medarbejdere indenfor integrationsområdet samt de øvrige områder skal agere i forhold til opgaven.  Ringkøbing-Skjern Kommune besluttede under udarbejdelsen af integrationspolitikken, at det var hensigtsmæssigt, i kommunalt regi, også at nedsætte et praktikernetværk bestående af nøglemedarbejdere fra de forskellige fagområder og Borgerservice.

Resultat og effekt

Ringkøbing-Skjern Kommune har erfaret, at det er afgørende, at kommunen har en integrationspolitik, for at kunne skabe en helhedsorienteret og sammenhængende integrationsindsats. I udarbejdelsen af en integrationspolitik er det gavnligt at inddrage repræsentanter fra flere fagområder samt eksterne samarbejdspartnere på integrationsområdet herunder frivillige. Det gælder både i processen og efterfølgende i forhold til at følge op på initiativer og iværksætte nye tiltag. Derudover er integrationspolitikken med til at give retning på opgaven, hvilket giver god mening i forhold til det samlede arbejde. Med en integrationspolitik bliver det også synligt, hvad der forventes af de medarbejdere, der varetager opgaverne omkring integration, ligesom det giver et udgangspunkt for samarbejdet omkring opgaven.

Brug værktøjet

Ringkøbing-Skjern Kommune har gode erfaringer med at indlede processen omkring udarbejdelse af en integrationspolitik ved at udpege det fagområde i kommunen, der har det overordnede ansvar for integrationsindsatsen. Derefter indkaldte det ansvarlige fagområde medarbejdere fra de øvrige fagområder til samarbejde og udarbejdelse af integrationspolitikken. For at sikre at integrationspolitikken bliver udmøntet i praksis, skal der være en tovholder, der er ansvarlig for, at politikken bliver ført ud i organisationen. Ringkøbing-Skjern Kommune har ligeledes erfaring med, at det er vigtigt at huske at integrationspolitikken går på tværs i hele kommunen, og at der derfor skal være sammenhæng til de øvrige politikker samt kommunens værdigrundlag.

Kontakt

Ringkøbing-Skjern Kommune
Marianne Gramstrup