Integrationsråd

 

Integrationspolitik

 
Ringkøbing-Skjern Kommune har erfaret, at det er vigtigt at forholde sig politisk og ledelsesmæssigt til, hvad man som kommune vil i forhold til integrationsindsatsen. I den forbindelse er udarbejdelsen af en integrationspolitik en vigtig milepæl.
Ringkøbing-Skjern Kommune

Integrationspolitik i Aarhus Kommune

 
Aarhus Kommunes integrationspolitik har en målsætningen om at sikre sammenhængskraft i kommunen. Det betyder, at kommunen arbejder aktivt for, at alle uanset kulturelt eller etnisk tilhørsforhold indgår som aktive medborgere med lige rettigheder og pligter.
Aarhus Kommune, Borgmesterens Afdeling

Hjørring Kommunes integrationspolitik

 
Hjørring Kommune vedtog i april 2013 en integrationspolitik. Politikken udstikker retningslinjer for integrationsindsatsen på en række områder. Kommunens integrationsindsats fokuserer på de flygtninge og indvandrere m.fl., der har behov for hjælp til at lære at mestre en dansk dagligdag med uddannelse, ligestilling, deltagelse på arbejdsmarkedet, ytringsfrihed m.v.
Hjørring Kommunes Integrationsråd

Integrationspolitik i kommunen

 
Kort folder til kommuner, som vil formulere en integrationspolitik. I denne tekst samler Integrationsservice 15 gode råd til at lave en integrationspolitik
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration