Måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse

Denne rapport sætter fokus på, hvordan man kan måle diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse. På baggrund af et studie af tidligere undersøgelser på området og relevant metodelitteratur, søger rapporten at udvikle metoder til valide målinger af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse.

I rapporten udarbejdes der en begrebsliggørelse af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse, og der præsenteres et idékatalog indeholdende metoder til måling af faktisk diskrimination inden for en række forskellige samfundsområder som arbejde, uddannelse, offentlige myndigheder og institutioner, det offentlige rum samt kultur- og fritidslivet. Rapporten indeholder desuden en spørgeramme, der med udgangspunkt i begrebsliggørelsen indkredser oplevet diskrimination indenfor ni indikationsområder.

Idékatalog og spørgeramme er tænkt som inspiration til videreudvikling af mere konkrete modeller eller metodedesigns til måling af faktisk diskrimination, som kan anvendes til fremtidige undersøgelser.