At være muslimsk kvinde i Danmark

Udgivet af: Det tidligere velfærdsministerium februar 2009
Rapporten er en undersøgelse af muslimske kvinders oplevelse af ligestilling mellem kønnene. Der gennemgås problemstillinger i fire temaer: uddannelse, arbejde og karriere, privatliv og ægteskab, samt det at være muslim.

Rapporten har fokus på, hvordan muslimske kvinder selv oplever ligestilling mellem kønnene både socialt, kulturelt og fagligt. I rapporten kommer kvinderne selv til orde. Rapporten er udarbejdet gennem interviews med 34 muslimske piger og kvinder, primært gymnasieelever, 11 ikke-muslimske uddannelsesvejledere samt to imamer. Rapporten tager udgangspunkt i FN’s Kvindekonvention om afskaffelse af diskrimination mod kvinder. Den sociale del af temaet uddannelse spænder over alt fra mødet med det andet køn, fordomme, mobning og gruppearbejde, og faglighed, som omhandler den danske diskussionskultur og sproglige udfordringer. Temaet arbejde og karriere indeholder svar fra kvinderne om rollemønstre og arbejdsliv. Det tredje tema, privatliv og ægteskab, problematiserer forholdet mellem dansk og islamisk lovgivning i forhold til straf og skilsmisse. Derudover fokuseres der på kvindens rolle i hjemmet og valg af ægtefælle. Naturligvis oplever kvinderne tingene forskelligt, men rapportens konklusioner er, at kvinderne overhaler mændene, hvad angår uddannelse, og kvinderne opnår de mål, de sætter for sig selv. Få af kvinderne oplever modstand fra forældre, når de gerne vil tage en uddannelse. Derimod oplever flere kvinder et pres om uddannelse fra deres forældre, og til tider en bestemt uddannelse, kvinden ikke selv ønsker. På arbejdsmarkedet opleves manglende netværk, og for nogle brug af tørklæde som en barriere. I privatsfæren nævner pigerne social kontrol som en problematik. Specielt temaet om det private er svært at karakterisere, da respondenterne repræsenterer adskillige tilgange til ægteskab, børn og skilsmisse. I rapporten perspektiveres til den danske debat og forskning om multikulturalisme, sekularisme og islam.

Kontakt

Det tidligere velfærdsministerium
Maïa Consult