Brug for alle i Danmark – korps af rollemodeller med etnisk minoritetsbaggrund

Under projektet er 17 kvinder med anden etnisk baggrund uddannet til at være rollemodeller. På hjemmesiden kan man læse kvindernes historier og booke en rollemodel til at holde oplæg.

Rollemodellerne fortæller de gode historier ved at dele deres egne erfaringer og livshistorier.
Projektet har til formål at vise, at det nytter at gøre en indsats, og at det kan lykkes at få foden inden for i det danske samfund på trods af vanskelige vilkår og barrierer. Og at dette kan det er muligt at leve et liv i overensstemmelse med egen identitet og det omgivende samfund

Styrken ved at bruge rollemodeller er:

  • at de kan skabe identifikation i målgruppen
  • at det skaber fokus på positive historier
  • at det kan bidrage til identifikation af styrker og potentialer i målgruppen.

Projektet retter sig fortrinsvis mod kvinder over 25 år med ikke-vestlig baggrund, idet disse i højere grad end mænd står uden for det danske samfund og har en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig kan deres rolle i familien være med til at begrænse deres deltagelsesmuligheder i det omgivende samfund. Desuden er det i særlig grad moderens uddannelsesniveau og grad af beskæftigelse, der har indflydelse på børnenes mulighed for at tage en uddannelse og komme i beskæftigelse. Ændres kvindernes situation, vil det have positiv betydning for hele familien.

Projektet har givet mulighed for at opsamle en betydelig viden om de grupper, der på mange måder står udenfor det danske samfund. En viden, der vil kunne bruges i den videre indsats ift. målgruppen.