Kønsligestilling blandt etniske minoriteter i Danmark

Udgivet af: Als Research februar 2011
Kønsligestilling blandt etniske minoriteter i Danmark - Best practice og kortlægning af viden og indsatser præsenterer resultatet af en omfattende undersøgelse af viden, indsatser og best practice i forhold til køn, ligestilling og etnicitet, foretaget for Ligestillingsafdelingen under Ministeriet for Ligestilling.

Formålet med rapporten var at kortlægge og vurdere viden og indsatser, der virker fremmende for kønsligestilling blandt etniske minoriteter i Danmark. Undersøgelsen har særligt fokus på områderne beskæftigelse, foreningsliv og familie. Kortlægningen giver overblik over eksisterende viden og indsatser og gør det samtidig muligt at identificere områder, hvor der er behov for yderligere viden eller indsatser indenfor rapportens afgrænsning. Fokus er landsdækkende, og slutproduktet er dermed et nationalt overblik over, hvad der virker fremmende for kønsligestillingen blandt etniske minoriteter, hvordan tiltagene virker og hvorfor.