Den usynlige succes

Websitet DEN USYNLIGE SUCCES giver en enestående mulighed for at møde 29 succesrige kvinder med flygtninge/indvandrerbaggrund og høre om deres liv i Danmark.

Mediefortællinger om kvinder med etnisk minoritetsbaggrund handler ofte om dårlig integration og manglende ligestilling. Vi hører sjældent om kvinder med etnisk minoritetsgrund, der har succes og lever gode liv i Danmark. Deres liv er usynlige og ubeskrevne i den brede offentlighed. Usynligheden er med til at opretholde forestillinger om dårlig integration. Også af den grund kan mange unge kvinder med minoritetsbaggrund have svært ved at få øje på alle de rollemodeller og mønsterbrydere, som i virkeligheden findes i Danmark i mange forskellige faggrupper. Websitet DEN USYNLIGE SUCCES giver et anderledes og mere nuanceret billede af, hvordan kvinder med etnisk minoritetsbaggrund lever deres liv i Danmark.

Tekst og lydfiler giver mulighed for et indblik i kvindernes ofte stormfulde liv i Danmark. Billederne fra DEN USYNLIGE SUCCES er lavet til en udstilling, som har været på turne på landets biblioteker. Udstillingen findes nu permanent på Vollsmose Kulturhus. DEN USYNLIGE SUCCES henvender sig bredt og indeholder undervisningsmateriale med korte lærervejledninger til folkeskoler, ungdomsuddannelser og sprogskoler.