Drop Diskrimination III

Udgivet af: Institut for Menneskeretigheder januar 2011
I rettighedskatalogoet kan man læse de mest relevante konventioner og udvalgte artikler, der beskytter mod diskrimination af enhver slags. Kataloget kan bruges i forbindelse med undervisning i diskrimination og intolerance.

I dette rettighedskatalog kan man læse de mest relevante konventioner og udvalgte artikler, der beskytter mod diskrimination af enhver slags. Kataloget indeholder også en kort gennemgang af den danske forskelsbehandlingslovgivning. Herudover er der et indblik i de artikler i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, der direkte beskytter mod diskrimination. Formålet er, at et kendskab til rettigheder og forbuddet mod diskrimination og de konventioner, som der er nedfældet i, skal give det vidensgrundlag, der fagligt kan understøtte arbejdet i undervisningen med diskrimination, fordomme og relateret intolerance.

Rettighedskataloget henvender sig til undervisere i grundskolen.

Kontakt

Institut for Menneskeretigheder
Lumi Zuleta
Wilders Plads 8k
1401 København K