Inspiration til ligebehandling i kommunale serviceydelser

Udgivet af: Institut for Menneskeretigheder maj 2012
Inspirationskatalog til at fremme ligebehandling i kommunale serviceydelser

I dette katalog finder du nogle hverdagseksempler på, hvordan ligebehandling er omsat til konkrete kommunale tilbud, som derfor er blevet bedre og kan anvendes af flere. Kommunernes tilbud skal være for alle borgere. Generelt må alder, handicap, køn, race og etnicitet, religion/tro og seksuel orientering ikke hindre nogen i at benytte sig af relevante tilbud. Når kommunerne tænker i ligebehandling, kan flere få gavn af de kommunale tilbud, og flere borgere vil føle sig velkomne og inkluderede.

Publikationen er et inspirationskatalog og henvender sig til alle, som ønsker inspiration om ligebehandling i kommunale servicetilbud.

Kontakt

Institut for Menneskeretigheder
Lumi Zuleta
Wilders Plads 8k
1401 København K