Kønsligestilling blandt etniske minoriteter i Danmark

Udgivet af: Als Research februar 2011
Best practice og kortlægning af viden og indsatser.

Kønsligestilling blandt etniske minoriteter i Danmark - Best practice og kortlægning af viden og indsatser præsenterer resultatet af en omfattende undersøgelse af viden, indsatser og best practice i forhold til køn, ligestilling og etnicitet. Undersøgelsen er gennemført af Als Research på opdrag fra Ligestillingsafdelingen under Ministeren for Ligestilling

I rapporten præsenteres 10 udvalgte projekter, der alle repræsenterer best practice på området. Kortlægningen peger på indsatser, der virker, og giver på den måde forudsætninger og redskaber til at prioritere og sortere i fremtidige indsatser.Samtidig gør kortlægningen det muligt at identificere områder, hvor der er behov for yderligere viden eller indsatser indenfor rapportens afgrænsning.Kontakt

Als Research
Jacob Als Thomsen
Ny Vestergade 1, 2.sal
1471 København K.
Tlf.: 33917778