Mangfoldighedsvejledning

Udgivet af: Institut for Menneskerettigheder januar 2010
Mangfoldighedsvejledningen henvender sig til offentlige og private virksomheder i alle brancher og størrelser, der ønsker at arbejde med mangfoldighed og ligebehandling i jeres organisation, og som ønsker en trin for trin vejledning til at komme i gang med vision, strategi og handlingsplan.

Mangfoldighedsvejledningen tager udgangspunkt i Institut for Menneskerettigheders tilgang til mangfoldighedsledelse. Det er en rettigheds- og ressourcebaseret tilgang. Kort fortalt vil det sige, at formålet er at sikre ligebehandling i arbejdslivet og gøre mangfoldighed til en ressource. Rettighedstilgangen er baseret på lovgivningens krav til ligebehandling. Samtidig viser erfaringer, at arbejder man bevidst med at nedbryde barrierer og forhindre diskrimination i sin virksomhed, får man mere tilfredse medarbejdere – ligesom nye og måske oversete ressourcer dukker op. Ressourcetilgangen handler om at se og drage nytte af forskelle som en ressource og et aktiv for virksomheden.

Dansk anti-diskriminationslovgivning på arbejdsmarkedet* omfatter følgende diskriminationsgrunde: Køn, race, hudfarve, etnisk oprindelse, seksuel orientering, national og social oprindelse, alder, tro eller religion, handicap og politisk anskuelse. Formålet med loven er at sikre, at ingen stilles ringere end andre i en tilsvarende situation alene på grund af en eller flere af diskriminationsgrundene. Alle mennesker har ret til ligebehandling.