Menneskerettigheder i Danmark - Status 2013

Udgivet af: Institut for Menneskerettigheder november 2013
Statusrapport over menneskerettighedssituationen i Danmark i 2013 inden for en række områder

Institut for Menneskerettigheders statusrapport er en rapport over menneskerettighedssituationen i Danmark.

Rapporten behandler en række områder, blandt andet asyl, børn, magtanvendelse, udvisning og udlevering, databeskyttelse, handicap, uddannelse, væbnet konflikt, køn og ytringsfrihed.

Statusrapporten beskriver menneskeretlige problemstillinger i det danske samfund og kommer med anbefalinger til, hvordan disse kan løses.

Rapporten kan anvendes til at orientere sig om menneskerettighedssituationen i Danmark inden for de udvalgte emner. Endvidere kan rapportens kapitler om introduktion og gennemførelse af menneskeretten hjælpe til forståelsen af menneskerrighedernes betydning og samspillet mellem national og international lovgivning.