Myter om minoriteter i København

Udgivet af: Als Research januar 2014
Rapport er baseret på en mindre interviewundersøgelse blandt københavnske minoritets- og majoritetsborgere om forskellige myter og stereotyper, der eksisterer om forskellige befolkningsgrupper i København.

Denne rapport indeholder resultaterne af en mindre interviewundersøgelse blandt borgere i København vedr. myter og stereotyper der eksisterer i København på tværs af befolkningsgrupper. Informanterne er udvalgt efter at skabe en bred sammensætning af både minoritets- og majoritetsborgere på tværs af blandt andet religion, seksualitet, køn, handikap og etnicitet.

Rapporten er udgivet for Københavns Kommune i januar 2014.