Når kollegaer er forskellige

Udgivet af: Institut for Menneskerettigheder oktober 2011
Inspirationspjece til medarbejdere om samarbejde på tværs af forskelle i medarbejdergruppen.

Forskelle mellem kollegaer kan være besværlige, fordi de kan føre til misforståelser og uenigheder. Samtidig er forskelle nøglen til, for nytænkning opstår, når forskellige synsvinkler og erfaringer mødes. Det er derfor nødvendigt, at der er en mangfoldighed af kompetencer og synsvinkler på de danske arbejdspladser. Denne pjece ønsker at inspirere medarbejdere til at samarbejde godt på tværs af alle mulige slags forskelle, som de møder i deres dagligdag.