Socialt isolerede kvinder med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Udgivet af: Als Research november 2008
Denne rapport præsenterer resultaterne af en kortlægningsundersøgelse af socialt isolerede kvinder med anden etnisk baggrund i København. Undersøgelsen er foretaget af Als Research i perioden februar-august 2008 på opdrag fra Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune.

Undersøgelsens overordnede formål var at kortlægge den sociale isolation og marginalisering blandt kvinder med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune med henblik på at kunne målrette indsatsen for disse kvinder i forhold til kommunens sociale, beskæftigelsesmæssige og integrationsmæssige tilbud.

Der er gennemført en indsamling og formidling af viden om kvindernes sociale forhold, livsvilkår, individuelle handlemuligheder og strategier med henblik på at forstå, hvad der skaber, betinger og vedligeholder deres sociale isolation.

Undersøgelsen er den første af sin art, hvor de isolerede kvinder selv tegner et billede af deres hverdag og sætter ord på og historier bag den sociale isolation og marginalisering, som de lever i og med.

Rapporten indeholder desuden et idékatalog med inspiration til indsatser og initiativer til forbedring af kvindernes situation.