Etnisk mangfoldighed i politiet

Udgivet af: Institut for Menneskerettigheder november 2012
Denne rapport ser på politiet som arbejdsplads fra et ligebehandlingsperspektiv. Det politi-interne er således omdrejningspunktet. Med fokus på kulturen i politiet viser rapporten, at omgangsform og rutiner kan have betydning for ligebehandlingen af de ansatte. Rapporten er baseret på en kvalitativ interviewundersøgelse blandt politielever og fastansatte politibetjente.

Der er tale om en rapport der indeholder analyser og anbefalinger rettet mod nøgleaktører i politiet.

Det er IMR’s forhåbning, at denne undersøgelse vil inspirere ikke alene politiet i deres videre arbejde med at sikre ligebehandling og mangfoldighed, men også andre aktører. Det er vores vurdering, at de problemstillinger, der behandles i rapporten, på mange måder er relevante på arbejdsmarkedet mere generelt.

Kontakt

Institut for Menneskerettigheder
Line Vikkelsø Slot
Wilders Plads 8K
1403 Kbh K
Tlf.: 32698888