Lige adgang til sundhed

Udgivet af: Institut for Menneskerettigheder august 2014
I Danmark har alle uanset etnisk oprindelse ret til lige adgang til tilbudte sundhedsydelser. Dette følger af menneskerettighederne og dansk lovgivning. Spørgsmålet er, om denne ret altid efterleves i praksis. Rapporten fremstiller og analyserer problemstillinger, der opstår i mødet mellem sundhedsvæsenet og (sårbare) patienter med etnisk minoritetsbaggrund.

Der er tale om en rapport, som indeholder en række analyser og anbefalinger henvendt til nøgleaktører indenfor sundhed (ministeriet, styrelsen, regioner, kommuner, læger mv.)

Institut for Menneskerettigheder skal som Danmarks menneskerettighedsinstitution og ligebehandlingsorgan fremme og beskytte menneskerettigheder og ligebehandling i Danmark, blandt andet ved at gennemføre analyser og undersøgelser som denne og komme med anbefalinger til relevante myndigheder.

 

Læs også: Tolkning i dansk sundhedsvæsen

Kontakt

Institut for Menneskerettigheder
Line Vikkelsø Slot
Wilders Plads 8K
1403 Kbh K
Tlf.: 32698888