Ligebehandling

Filtrer
 

Socialt isolerede kvinder med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

 
Denne rapport præsenterer resultaterne af en kortlægningsundersøgelse af socialt isolerede kvinder med anden etnisk baggrund i København. Undersøgelsen er foretaget af Als Research i perioden februar-august 2008 på opdrag fra Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune.
Als Research

Myter om minoriteter i København

 
Rapport er baseret på en mindre interviewundersøgelse blandt københavnske minoritets- og majoritetsborgere om forskellige myter og stereotyper, der eksisterer om forskellige befolkningsgrupper i København.
Als Research

Kønsligestilling blandt etniske minoriteter i Danmark

 
Best practice og kortlægning af viden og indsatser.
Als Research

Kønsligestilling blandt etniske minoriteter i Danmark

 
Kønsligestilling blandt etniske minoriteter i Danmark - Best practice og kortlægning af viden og indsatser præsenterer resultatet af en omfattende undersøgelse af viden, indsatser og best practice i forhold til køn, ligestilling og etnicitet, foretaget for Ligestillingsafdelingen under Ministeriet for Ligestilling.
Als Research

Kærlighed med stort M

 
Muslimske drenge og unge mænd fortæller om deres syn på kærester, kærlighed og ægteskab. I bogen kommer unge mænd fra vidt forskellige miljøer til orde. Det giver et mere nuanceret og realistisk billede end det, vi ofte præsenteres for i medierne.
CDR-Forlag

Hvordan håndterer danske virksomheder religiøse medarbejderes interesser og behov?

 
Pjecen præsenterer eksempler på, hvordan personaleledere og virksomheder i hverdagen imødekommer medarbejderes særlige religiøse behov.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

At være muslimsk kvinde i Danmark

 
Rapporten er en undersøgelse af muslimske kvinders oplevelse af ligestilling mellem kønnene. Der gennemgås problemstillinger i fire temaer: uddannelse, arbejde og karriere, privatliv og ægteskab, samt det at være muslim.
Det tidligere velfærdsministerium

Drop Diskrimination III

 
I rettighedskatalogoet kan man læse de mest relevante konventioner og udvalgte artikler, der beskytter mod diskrimination af enhver slags. Kataloget kan bruges i forbindelse med undervisning i diskrimination og intolerance.
Institut for Menneskeretigheder

Drop Diskrimination II

 
Drop Diskrimination Begrebskatalog til undervisning om diskrimination og intolerance.
Institut for Menneskeretigheder

Inspiration til ligebehandling i kommunale serviceydelser

 
Inspirationskatalog til at fremme ligebehandling i kommunale serviceydelser
Institut for Menneskeretigheder

Mangfoldighedsvejledning

 
Mangfoldighedsvejledningen henvender sig til offentlige og private virksomheder i alle brancher og størrelser, der ønsker at arbejde med mangfoldighed og ligebehandling i jeres organisation, og som ønsker en trin for trin vejledning til at komme i gang med vision, strategi og handlingsplan.
Institut for Menneskerettigheder

Når kollegaer er forskellige

 
Inspirationspjece til medarbejdere om samarbejde på tværs af forskelle i medarbejdergruppen.
Institut for Menneskerettigheder

Etnisk mangfoldighed i politiet

 
Denne rapport ser på politiet som arbejdsplads fra et ligebehandlingsperspektiv. Det politi-interne er således omdrejningspunktet. Med fokus på kulturen i politiet viser rapporten, at omgangsform og rutiner kan have betydning for ligebehandlingen af de ansatte. Rapporten er baseret på en kvalitativ interviewundersøgelse blandt politielever og fastansatte politibetjente.
Institut for Menneskerettigheder

Lige adgang til sundhed

 
I Danmark har alle uanset etnisk oprindelse ret til lige adgang til tilbudte sundhedsydelser. Dette følger af menneskerettighederne og dansk lovgivning. Spørgsmålet er, om denne ret altid efterleves i praksis. Rapporten fremstiller og analyserer problemstillinger, der opstår i mødet mellem sundhedsvæsenet og (sårbare) patienter med etnisk minoritetsbaggrund.
Institut for Menneskerettigheder

Sikrer I jeres ansatte mod diskrimination? Ligebehandlingslovtjek

 
En tjekliste, der gennemgår om din arbejdsplads lever op til anti-diskriminationslovgivningen på arbejdsmarkedet
Institut for Menneskerettigheder

Lige Adgang - juridisk analyse af kvinders og mænds adgang til varer og tjenesteydelser

 
Beskrivelse af det danske forbud mod kønsdiskrimination ved adgang til varer og tjenesteydelser. De vigtigste regler findes i lov om ligestilling mellem kvinder og mænd (ligestillingsloven). Professor, dr. jur. Ruth Nielsen, CBS, har udarbejdet analysen for Institut for menneskerettigheder.
Institut for Menneskerettigheder

Menneskerettigheder i Danmark - Status 2013

 
Statusrapport over menneskerettighedssituationen i Danmark i 2013 inden for en række områder
Institut for Menneskerettigheder

Brug for alle i Danmark – korps af rollemodeller med etnisk minoritetsbaggrund

 
Under projektet er 17 kvinder med anden etnisk baggrund uddannet til at være rollemodeller. På hjemmesiden kan man læse kvindernes historier og booke en rollemodel til at holde oplæg.
KVINFO - Center For Information Om Kvinde- og Kønsforskning

Den usynlige succes

 
Websitet DEN USYNLIGE SUCCES giver en enestående mulighed for at møde 29 succesrige kvinder med flygtninge/indvandrerbaggrund og høre om deres liv i Danmark.
KVINFO - Center For Information Om Kvinde- og Kønsforskning