Ligebehandling

Filtrer
 

Kærlighed med stort M

 
Muslimske drenge og unge mænd fortæller om deres syn på kærester, kærlighed og ægteskab. I bogen kommer unge mænd fra vidt forskellige miljøer til orde. Det giver et mere nuanceret og realistisk billede end det, vi ofte præsenteres for i medierne.
CDR-Forlag

Sikrer I jeres ansatte mod diskrimination? Ligebehandlingslovtjek

 
En tjekliste, der gennemgår om din arbejdsplads lever op til anti-diskriminationslovgivningen på arbejdsmarkedet
Institut for Menneskerettigheder

Tryghed blandt unge nydanskere

 
Undersøgelsen fokuserer på forskellige sider af ungdomslivet blandt unge nydanskere. Rapporten distancerer sig fra diskussionen omkring hvorvidt og hvordan de unge skal integreres i det danske samfund, og ser i stedet på hvorledes de unge søger at skabe tryghed.
Trygfonden

Hvordan håndterer danske virksomheder religiøse medarbejderes interesser og behov?

 
Pjecen præsenterer eksempler på, hvordan personaleledere og virksomheder i hverdagen imødekommer medarbejderes særlige religiøse behov.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Socialt isolerede kvinder med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

 
Denne rapport præsenterer resultaterne af en kortlægningsundersøgelse af socialt isolerede kvinder med anden etnisk baggrund i København. Undersøgelsen er foretaget af Als Research i perioden februar-august 2008 på opdrag fra Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune.
Als Research

At være muslimsk kvinde i Danmark

 
Rapporten er en undersøgelse af muslimske kvinders oplevelse af ligestilling mellem kønnene. Der gennemgås problemstillinger i fire temaer: uddannelse, arbejde og karriere, privatliv og ægteskab, samt det at være muslim.
Det tidligere velfærdsministerium

Mangfoldighedsvejledning

 
Mangfoldighedsvejledningen henvender sig til offentlige og private virksomheder i alle brancher og størrelser, der ønsker at arbejde med mangfoldighed og ligebehandling i jeres organisation, og som ønsker en trin for trin vejledning til at komme i gang med vision, strategi og handlingsplan.
Institut for Menneskerettigheder

Den usynlige succes

 
Websitet DEN USYNLIGE SUCCES giver en enestående mulighed for at møde 29 succesrige kvinder med flygtninge/indvandrerbaggrund og høre om deres liv i Danmark.
KVINFO - Center For Information Om Kvinde- og Kønsforskning

Drop Diskrimination III

 
I rettighedskatalogoet kan man læse de mest relevante konventioner og udvalgte artikler, der beskytter mod diskrimination af enhver slags. Kataloget kan bruges i forbindelse med undervisning i diskrimination og intolerance.
Institut for Menneskeretigheder

Drop Diskrimination II

 
Drop Diskrimination Begrebskatalog til undervisning om diskrimination og intolerance.
Institut for Menneskeretigheder

Kønsligestilling blandt etniske minoriteter i Danmark

 
Best practice og kortlægning af viden og indsatser.
Als Research

Kønsligestilling blandt etniske minoriteter i Danmark

 
Kønsligestilling blandt etniske minoriteter i Danmark - Best practice og kortlægning af viden og indsatser præsenterer resultatet af en omfattende undersøgelse af viden, indsatser og best practice i forhold til køn, ligestilling og etnicitet, foretaget for Ligestillingsafdelingen under Ministeriet for Ligestilling.
Als Research

Brug for alle i Danmark – korps af rollemodeller med etnisk minoritetsbaggrund

 
Under projektet er 17 kvinder med anden etnisk baggrund uddannet til at være rollemodeller. På hjemmesiden kan man læse kvindernes historier og booke en rollemodel til at holde oplæg.
KVINFO - Center For Information Om Kvinde- og Kønsforskning

Fagre nye verden - dokumentarfilm om skilsmisse i etnisk minoritetsfamilie

 
Dokumentar film om den fagre nye verden dansk-irakiske Nasser møder da han bliver skilt og skal finde til ro som deltidsfar. Vi følger Nasser, far til tre, i kampen om at lære at navigere i den nye rolle og i kampen om at forstå egne rettigheder og muligheder.
Nuancen

Når kollegaer er forskellige

 
Inspirationspjece til medarbejdere om samarbejde på tværs af forskelle i medarbejdergruppen.
Institut for Menneskerettigheder

Inspiration til ligebehandling i kommunale serviceydelser

 
Inspirationskatalog til at fremme ligebehandling i kommunale serviceydelser
Institut for Menneskeretigheder

Måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse

 
Denne rapport sætter fokus på, hvordan man kan måle diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse. På baggrund af et studie af tidligere undersøgelser på området og relevant metodelitteratur, søger rapporten at udvikle metoder til valide målinger af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Etnisk mangfoldighed i politiet

 
Denne rapport ser på politiet som arbejdsplads fra et ligebehandlingsperspektiv. Det politi-interne er således omdrejningspunktet. Med fokus på kulturen i politiet viser rapporten, at omgangsform og rutiner kan have betydning for ligebehandlingen af de ansatte. Rapporten er baseret på en kvalitativ interviewundersøgelse blandt politielever og fastansatte politibetjente.
Institut for Menneskerettigheder

Lige Adgang - juridisk analyse af kvinders og mænds adgang til varer og tjenesteydelser

 
Beskrivelse af det danske forbud mod kønsdiskrimination ved adgang til varer og tjenesteydelser. De vigtigste regler findes i lov om ligestilling mellem kvinder og mænd (ligestillingsloven). Professor, dr. jur. Ruth Nielsen, CBS, har udarbejdet analysen for Institut for menneskerettigheder.
Institut for Menneskerettigheder