Bland dig i byen – en tre-sporet indsats for inklusion og medborgerskab

Udgivet af: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune juni 2013
Bland dig i byen er Københavns Kommunes strategi til fremme af inklusion og medborgerskab i kommunen. Strategien går både på tværs af alle forvaltningsområder og inkluderer virksomheder og organisationer i byen.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejder med Bland dig i byen-programmet ud fra en tre-sporet strategi for at fremme inklusion og medborgerskab i København:

  • Kommunesporet
  • Aktørsporet
  • Borgersporet

Kommunesporet går på tværs af alle forvaltninger i Københavns Kommune og tager sit afsæt i kommunens inklusionspolitik 2011-14: Bland dig i Byen - Medborgerskab + Inklusion. Politikken bygger på en partnerskabstankegang med tre grundlæggende principper: ’Forskellighed er en styrke’, ’alle skal have mulighed for at være med’ og ’medborgerskab kommer alle ved’.

Aktørsporet handler om at understøtte københavnske virksomheder og organisationer i at få blik for potentialet i at ansætte og udvikle en mangfoldig medarbejderstab for derved at nedbringe overledigheden blandt etniske minoritetsborgere og ressourcesvage borgere (se særskilt værktøjsbeskrivelse).

Borgersporet indeholder indsatser rettet direkte mod byens borgere med fokus på at bekæmpe diskrimination og fremme sammenhængskraften samt at øge valgdeltagelse og demokratisering.

Inklusion er en fælles opgave, som vedrører alle parter. Det er nødvendigt at arbejde både for lige adgang til uddannelse og beskæftigelse og for at styrke fællesskabsfølelsen og civilsamfundet. Et problem som fx overledighed for nogle etniske grupper kan ikke løses med en traditionel beskæftigelsesindsats alene, der kun fokuserer på den lediges kompetencer og motivation. Det er nødvendigt også at have fokus på ’aftagerne’ og eventuel strukturel diskrimination. Det er både-og.

Resultat og effekt

Alle syv forvaltninger i kommunen har en handleplan under inklusionspolitikken, og fremdriften i forvaltningernes indsats måles årligt på kommunens inklusionsbarometer. Blandt indikatormålene på barometret er fx karaktergabet mellem et- og to-sprogede elever ved folkeskolens afgangsprøve og overledigheden blandt etniske minoriteter.

Brug værktøjet

Inden implementering af en strategi som Bland dig i byen er det vigtigt at være opmærksom på følgende:

  • Det skal være en politisk vedtaget politik eller strategi for inklusion/integration, der går på tværs af kommunen.
  • Den skal have et overskueligt antal mål og indikatorer, der er enkle, målbare og kan følges via aktuelle data
  • Der skal være tydelighed om, hvem der har ansvar for hvad
  • Det er nødvendigt at have regelmæssig opfølgning

Kontakt

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune
Anna Ballan