Dialog og Deltagelse - en grobund for medborgerskab

Udgivet af: Frederiksberg Kommune april 2011 udløbet
Evaluering af Frederiksberg Kommunes integrationsprogram - Dialog og Deltagelse.

I 2008 tog Frederiksberg Kommune initiativ til en fornyende integrationsindsats. Med programmet Dialog og Deltagelse.

Målet var at udvide perspektivet, så integrationen ikke længere skulle have entydigt fokus på arbejdsmarkedsstatus blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Med Dialog og Deltagelse blev kursen sat mod hele det hverdagsliv, hvor borgere på tværs af forskellige forudsætninger mødes uformelt i frivillige fællesskaber og lokale foreningsaktiviteter.   

Denne slutrapport dokumenterer resultaterne fra det fjerde og sidste nedslag, der er udført i forbindelse med afslutningen og evalueringen af Dialog og Deltagelse ved indgangen til 2011. Slutrapporten sammenfatter desuden alle centrale resultater, konklusioner og anbefalinger fra den samlede programperiode og tidligere evalueringsrapporter.

Kontakt

Frederiksberg Kommune
Dorthe Qwist Greve
Smallegade 1
2000 Frederiksberg