Evaluering af Viden om Verden

Udgivet af: Gellerup Højskole maj 2014
I rapporten dokumenteres 5 cases i højskoleprojektet Viden om Verden. Der bruges en systematisk forandringsteori, som beskriver og opfanger kontekst, indsatsens konkrete aktiviteter, virksomme mekanismer og heraf følgende handlinger fra aktørerne, der fører til projektets resultater. Systematikken bruges med henblik på fokuseret læring og videndeling.

Projektet har bidraget til at afdække, hvad der skal til for at skabe forandringer i målgruppens adfærd omkring og holdninger til uddannelse og samspil med omverden. Det er denne viden, som evalueringen fokuserer på at drage frem med henblik på at nyttiggøre den i den videre realisering af mere uddannelse i Gellerupområdet, der trækker på højskoletilgangen til uddannelse, samvær og personlig dannelse.

I forhold til den tredelte målsætning for projektet om:

1. fokus på fastholdelse af frafaldstruede og inkludering af udsatte, og

2. udvikling af den sociale demografi og den sociale mobilitet, og endelig

3. at fremme muligheder og interesse for at familier, børn og unge med anden etnisk baggrund kan integreres i en uddannelsesmæssig indsats, så er projektet den vidensbase, som videreudviklingen af helhedsplanen for Gellerup blandt andet skal stå på.

Rapporten opsummerer på 5 cases og de tværgående virksomme mekanismer for indsatsen med at skabe mere viden om verden i Gellerup-bydelen og hos de omgivende lokale uddannelsesaktører, dels på de mest vigtige træk fra enkelte delprojekter.

Projektets vidensbidrag er stærkest omkring præciseringen af, hvad der kunne være en virksom indsats overfor målgruppen. De meget varierede og eksperimenterende uddannelsesforløb i delprojekterne (casene) og selve variationerne mellem forløbene indenfor det samme delprojekt, giver gode muligheder for at forstå, hvad der virker for hvem og under hvilke omstændigheder. Denne viden er opsamlet i de fælles virksomme mekanismer samt konklusionerne på delprojekterne i deres forandringsteori, forklaring af opnåede resultater og præcisering af vidensbidrag.

Kontakt

Gellerup Højskole
Allan Agerbo
Janesvej 2
8220 Brabrand
Tlf.: 60155357